Weert trekt tonnen uit om armoede te bestrijden

Foto: iStock

De gemeente Weert wil de komende drie jaar telkens 650.000 euro uittrekken om de armoede te bestrijden.

Het ‘aanvalsplan armoede’ is inmiddels bij provincie aangekaart om er eventueel een pilotproject van te maken.

Gratis ontbijt
De gemeente wil bovenop de bestaande regelingen een groot aantal extra maatregelen nemen om armoede in de Weert te bestrijden of te voorkomen. Zo wil ze onder meer gratis ontbijt op scholen invoeren; zorgen dat mensen in armoede niet van het kastje naar de muur gestuurd worden; een armoedecoördinator aanstellen; projecten opzetten waardoor jeugdigen leren omgaan met geld; trainingen organiseren zodat mensen in armoede goed begeleid worden en projecten opzetten om mensen aan het werk te krijgen.

De gemeenteraad van Weert bespreekt het plan na de zomer.

Door Leon Janssen