Plan voor fusie basisscholen Doenrade en Merkelbeek

Foto: iStock

De basisscholen van Doenrade en Merkelbeek gaan per 1 augustus 2018 samen. Dat plan leggen de schoolbesturen Kindante (Doenrade) en Movare (Merkelbeek) voor aan ouders en personeel.

Dat gebeurt op initiatief van de medezeggenschapsraad van Doenrade. Die school wilde eerder een fusie aangaan met scholen in Bingelrade en Jabeek. Dat plan ging van tafel omdat er te weinig draagvlak voor was. Daarop dreigde sluiting voor Doenrade.

Locatie
De fusieschool die ontstaat door samengaan van de vestigingen in Doenrade en Merkelbeek komt onder beheer van Movare. Die gaat met ouders en personeel overleggen over de plek van de  nieuwe vestiging(en), het leerplan en de gevolgen voor het personeel, ouders en leerlingen.

Gevolgen
Duidelijk is dat de school in Merkelbeek open blijft. Voor Doenrade is dat onzeker. Mogelijk blijft een deel van de school open. Het is ook onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de scholen in Bingelrade en Jabeek. 

Door Redactie