Mackus zegt gesprek toe over intensieve veehouderij

Foto: Archief ANP

Gedeputeerde Hubert Mackus (CDA, Landbouw) heeft maandagavond tijdens een debatavond over de intensieve veehouderij in Horst toegezegd dat hij de kerngroep Limburg Gezonder uitnodigt voor een gesprek.

Statenlid Pacale Plusquin van de Partij voor de Dieren had daar tijdens de bijeenkomst op aangedrongen. Plusquin wees erop dat Mackus voorafgaande aan de totstandkoming van een aangepast landbouwbeleid wel uitgebreid met de vakgroep intensieve veehouderij van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond overlegt maar niet met de kerngroep die zij als vertegenwoordiging van bezorgde burgers ziet. Mackus gaf daarop aan dat hij alsnog met de kerngroep Limburg Gezonder gaat praten.

Zorgen
De kerngroep Limburg Gezonder is een overkoepelende organisatie waarbij tal van burgergroeperingen zijn aangesloten die zich zorgen maken over de negatieve effecten van intensieve veehouderij voor omwonenden.  In een open brief maakten zich eerder zorgen over de invloed op het milieu en gezondheid van omwonenden. De kerngroep denkt dat voor het aanpakken van de overlast een reductie van veestapel nodig is. Mackus is daar geen voorstander van. De gedeputeerde is van mening dat het verminder van de overlast mogelijk is door innovatie en inzet van technische middelen.

Mosterd na maaltijd
Cor de Nijs van Limburg Gezonder stelt dat hij vindt dat een gesprek tussen de kerngroep en de gedeputeerde wel moet plaatsvinden voordat het aangepaste landbouwbeleid wordt behandeld in de statencommissie. "Eerder hebben we begrepen dat Mackus ons wil uitnodigen voor een gesprek eind november/begin december. De behandeling van het stuk is echter gepland half november. Wij vinden dat het gesprek daarvoor moet plaatsvinden anders is het een beetje mosterd na de maaltijd."

Door Onze verslaggever