'Groei Sittard-Geleen geen oplossing voor begrotingstekorten'

Foto: Istock

De Provincie Limburg gelooft niet in de visie van het stadsbestuur van Sittard-Geleen om door groei van de stad de begrotingstekorten op lange termijn op te lossen.

Het stadsbestuur wil dat Sittard-Geleen een sterke centrumgemeente wordt door te groeien naar meer dan 100.000 inwoners. Nu zijn dat er 93.000. Als ‘grote stad’ verwachten Burgemeester en Wethouders dan meer Rijksgelden te ontvangen. Wethouder Pieter Meekels (Financiën, GOB) heeft de afgelopen maanden meerdere malen gezegd dat het om zo’n 23 miljoen euro extra kan gaan. Gemeentelijke grenscorrecties (Nieuwstadt, Urmond of Berg aan de Maas bij de fusiestad voegen) kunnen het inwoneraantal substantieel opkrikken.

23 miljoen
De provincie heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken nagevraagd hoeveel extra inkomsten Sittard-Geleen krijgt als de grens van 100.000 inwoners wordt gehaald. Het gaat dan om zo’n 10 miljoen euro. "Ik heb altijd gezegd dat het om 23 miljoen euro bruto gaat", reageert Meekels daarop. "Laat het 10 miljoen netto zijn, dan is dat nog een substantieel bedrag."

Sociale domein
Maar ook daarover denkt de provincie anders. Die extra 10 miljoen euro zijn inclusief gelden voor het sociale domein, de sinds 2015 gedecentraliseerde (zorg)taken. Gemeentelijke gebiedsuitbreiding brengt op dat gebied én op andere terreinen dus ook extra kosten met zich mee, meldt de provincie.

Regionaal
De provincie erkent wel dat de druk op centrumgemeenten toeneemt, door toename van het aantal opgaven waarvoor ze gesteld worden. Maar de oplossing daarvoor moet regionaal gezocht worden in het maken van goede afspraken onderling, vindt het provinciebestuur.

Door Erwin Schmidt