Minder aanmeldingen, Arcus-college zet mes in organisatie

Een van de gebouwen van Arcus. Foto: De Limburger

Na een flinke daling van het aantal aanmeldingen aan de start van vorig schooljaar, heeft het Arcus-college de bezem door de organisatie gehaald.

De school zet fors in op de verbetering van de onderwijskwaliteit en een mentaliteitsverandering bij het personeel. Drie unitdirecteuren hebben de onderwijsorganisatie moeten verlaten. 

Verandering
Aanleiding is de forse terugloop van het aantal nieuwe leerlingen aan het begin van het vorig schooljaar. Het regionaal opleidingscentrum (ROC) met meer dan zevenduizend studenten, 620 fte’s en 200 verschillende opleidingen verspreid over de regio’s Parkstad en Sittard, heeft twee zogenaamde transitiedirecteuren aangesteld die moeten zorgen voor de broodnodige verandering binnen de organisatie. Zo moet er een andere topstructuur komen die meer verantwoordelijkheid legt bij de medewerkers. Daarvoor is een budget vrijgemaakt van 9,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 7 miljoen in 2017 wordt uitgegeven. 

Terugloop
De herstructurering is het gevolg van de terugloop van het aantal nieuwe leerlingen bij het begin van het schooljaar 2016-2017 met 7 procent. Er was rekening gehouden met een krimp van 1,75 procent. 

Arcus moest noodgedwongen een vacaturstop afkondigen en er is een generatiepact gesloten voor oudere werknemers. Bij de start van dit schooljaar bleef het aantal aanmeldingen stabiel. 

Leeuwenborgh
Karel van Rosmalen, afkomstig van Zuyd Hogeschool, is vier weken geleden aangetreden als tijdelijke voorzitter van het college van bestuur van Arcus. Zijn opdracht is tweeledig: zorgen voor een kwaliteitsimpuls en de mogelijkheden voor samenwerking met Leeuwenborgh-opleidingen in Maastricht onderzoeken. Eind deze maand moet daar meer duidelijkheid over komen. Meest verregaand zou een fusie zijn, waardoor er één ROC ontstaat voor heel Zuid-Limburg met samen ruim 12.000 leerlingen. 

Door Pascale Thewissen