Nieuwe 'volksbeweging' in Geleen uit onvrede over politiek

Foto: Bing Maps

Uit onvrede en frustratie over de lokale politiek en de wijze van opereren van het stadsbestuur in Sittard-Geleen heeft een groep Geleners een ‘volksplatform’ opgericht.

De groepering luistert naar de naam Burger Initiatief Gelaen (BIG) en kondigt meteen al enkele protest- en andere acties aan. Waar en welke blijft vooralsnog geheim. Fons Quix, een van de voormannen van BIG, bevestigt de oprichting van de beweging die hij omschrijft als een 'kritische maar verbindende organisatie voor alle stadsdelen en wijken in Sittard-Geleen'. "Onze basis ligt in Geleen, maar we gaan nadrukkelijk opereren in de hele stad", zegt de 57-jarige Gelener. 

Machtspolitiek
Aanleiding voor de oprichting van BIG is wat Quix bestempelt als 'de voortdurende frustratie van het democratische proces' in de fusiestad. "Neem nou de gemeenteraad, toch het hoogste orgaan van elke gemeente. De coalitie bedrijft al bijna vier jaar pure machtspolitiek, de oppositie is volstrekt machteloos. De bestuursfracties steunen kritiekloos elk collegevoorstel en bulldozeren de rest van tafel. Waarmee ze zichzelf buitenspel zetten." 

Daarnaast noemt BIG het onverteerbaar dat Sittard in vergelijking met Geleen en Born verreweg het meest profiteert van de gemeente-, provincie- en rijkskas. "De mogelijkheden en grootsheid van Sittard worden schromelijk overschat. Ten koste van de andere stadsdelen."

Frustraties
Volgens Quix, die beaamt dat hij een adviseursrol vervult bij oppositiepartij SPA (voorheen OPA), leidt dat overduidelijk tot ‘frustraties en woede’ in de stad. "De ontevredenheid over die ongelijkheid groeit en groeit. Onze beweging wil die onvrede kanaliseren, om daar iets positiefs mee te doen. Uiteraard valt over elke politieke keuze te twisten, maar dat is iets anders dan überhaupt niet willen luisteren naar andere opvattingen. Dat zal echt moeten veranderen in deze stad."
 

Door Laurens Schellen