Boeren tegen gebruik landbouwgrond voor zonnepanelen

Foto ter illustratie. Foto: iStock

Er mag geen vruchtbare landbouwgrond opgeofferd worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat vindt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

De agrarische belangenorganisatie heeft daarover een brief geschreven aan de provincie en alle Limburgse gemeenten. De LLTB benadrukt dat ze groot voorstander is van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil alleen niet dat dat ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond. Zonnepanelen horen volgens de LLTB thuis op daken of op gronden die niet-agrarisch in gebruik zijn.

Twijfels
"De land- en tuinbouwsector in Nederland is nu al de grootste producent van duurzaam opgewekte energie”, zegt LLTB-bestuurslid en portefeuillehouder ruimtelijke ordening Thijs Rompelberg. "We zijn en blijven koploper op het gebied van duurzaamheid, maar er zijn gerede twijfels over de effecten van grootschalige zonne-akkers. Daar is onderzoek naar nodig. Wat ons betreft wordt er gestart bij bestaande gebouwen. Leg waar mogelijk alle daken in Nederland vol met zonnepanelen.”

Aanvragen
Gemeenten ontvangen in toenemende mate aanvragen voor het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. Vaak is er een positieve houding tegenover duurzame energie. Het onbreekt volgens de LLTB echter aan een gemeentelijk en provinciaal afwegingskader om een dergelijk initiatief te toetsen. Grondeigenaren worden door ontwikkelaars benaderd om hun grond voor 20 of 25 jaar te verhuren voor interessante bedragen. Door de zonne-akkers neemt volgens de boeren ook de grondprijs en de pachtprijs van grond toe.

Door Jan Hensels