Terreurverdachte Landgraaf blijft in de cel

Afbeelding: iStock

De 28-jarige terreurverdachte Khalid T. uit Landgraaf mag zijn berechting niet in vrijheid afwachten. De rechtbank wees het verzoek van T.’s advocaat André Seebregts om schorsing van de voorlopige hechtenis dinsdagmiddag af.

De Syriër T. wordt ervan verdacht jongeren, vooral in de moskee in Brunsssum, voor de gewapende strijd in Syrië te hebben geronseld. Hij dreigde zelf met het plegen van een aanslag in Nederland als hij niet naar Syrië kon uitreizen. Het OM verdenkt T. ook van lidmaatschap van een criminele organisatie met terroristisch oogmerk.

Verzoek
Seebregts vroeg om vrijlating onder voorwaarden, zoals elektronisch toezicht en contactverboden. Hij verwees naar een recent rapport van Amnesty International dat de terroristenafdeling inhumaan en in strijd met de mensenrechten noemt. Van ronselen is geen sprake, de verdenking stoelt enkel op de verklaringen van een onbetrouwbare getuige, betoogde Seebregts. Recidivegevaar is er ook niet. Nu niemand meer naar Syrië reist en Syriëgangers juist proberen terug te keren is de vrees voor het ronselen voor de gewapende strijd in Syrië ongegrond.

'Onzin'
Het OM deed dat af als “onzin” en verwees naar de recente aanslag in Egypte met meer dan tweehonderd doden. “IS werkt niet alleen in Syrië, we zouden blind zijn als we dat niet onderkennen.” De rechtbank acht de ernstige gronden en bezwaren nog aanwezig. T. werd in juni in Heerlen aangehouden.

'IS-propaganda'
Volgens het OM is er naast verklaringen van getuigen ook ander bewijs. Op T.’s laptop werden grote hoeveelheden IS-propaganda aangetroffen en in zijn telefoon stonden contacten van mensen die onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek.

Aansporing
Khalid T. zou jongeren hebben aangespoord zich aan te sluiten bij strijdende milities, een klein autootje aan te schaffen en te zien hoe ver ze zouden komen. Hij bood volgens het Openbaar Ministerie hulp bij uitreizen, verheerlijkte de strijd van IS, riep op tot migratie en verkondigde dat de kalief van Islamitische Staat zijn leider was die te allen tijden gehoorzaamd dient te worden. 

Onthoofdingsfilmpjes
Hij zou onthoofdingsfilmpjes aan jonge kinderen hebben vertoond, IS-propaganda hebben verspreid en gebruikt om te wijzen op het belang van strijden in Syrië en de beloning in het paradijs daarvoor. Ook zou hij de zelfmoordaanslag van de Maastrichtse uitreiziger Sultan Berzel in november 2014 in Bagdad hebben goedgekeurd. Volgens het moskeebestuur in Brunssum is T. sinds zo’n twee jaar geleden, toen duidelijk werd dat hij dit gedachtegoed verkondigde, een moskeeverbod opgelegd.

Het verzoek van de verdediging tot het horen van vier getuigen werd toegekend. De zaak is voor minimaal een maand aangehouden.
 

Door Johan van de Beek en Claire van Dyck