Minister zet streep door herindeling Heerlen-Landgraaf

Protest tegen de herindeling in Landgraaf.© De Limburger/Bas Quaedvlieg

De lopende procedure voor de voorgenomen herindeling van Heerlen en Landgraaf wordt beëindigd. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken).

Siebrand Vos en Marcel de Veen

Volgens een verklaring volgt het kabinet het advies van de Raad van State dat de bestuurskracht in de Parkstad Limburg moet worden versterkt. "Hierover wordt al ruim vijftien jaar gesproken. Maar volgens de Raad van State is in dit geval de zorgvuldigheid van het herindelingsproces in het geding gekomen."Voorgeschiedenis"Het kabinet sluit zich hier bij aan. Het kabinet en de Raad van State waarderen wel dat Limburg de regie heeft genomen in het herindelingsproces. Dit vanwege de lange voorgeschiedenis en de vele onvoltooide pogingen tot het versterken van de bestuurskracht in de regio."

Het kabinet zal Limburg op korte termijn uitnodigen om te spreken "over de weg naar een nieuwe procedure, waarin tussen alle partijen het overleg over herindeling in de regio Parkstad Limburg open en reëel wordt gevoerd, in het belang van alle betrokkenen in de regio."

Nu er op korte termijn geen sprake is van een herindeling zullen de gemeenteraadsverkiezingen voor Heerlen en Landgraaf plaatsvinden op de reguliere datum van 21 maart 2018.

‘Overleg over herindeling deugde niet’

Luchtfoto van de grens van Landgraaf en Heerlen.© De Limburger

De Raad van State geeft de provincie Limburg een fikse tik op de vingers in haar advies over de herindeling van Heerlen en Landgraaf.

Het ‘open overleg’ over de herindeling is onzorgvuldig gevoerd. Het had te zeer het karakter van instructie van bovenaf.Voor kennisgeving aangenomenVan meet af aan heeft de provincie aangestuurd op herindeling van Heerlen/Landgraaf. De mededeling van andere gemeenten in Parkstad dat zij niet betrokken willen worden is voor kennisgeving aangenomen. Alternatieve scenario’s zijn daarmee onvoldoende bekeken.TeleurstellingMinister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren neemt het advies over. Zij wil de discussie over herindeling in de regio opnieuw voeren. Daarvoor zullen meer gemeenten dan alleen Heerlen en Landgraaf uitgenodigd worden. De provincie Limburg reageert teleurgesteld. Zij vindt dat het ministerie nu maar zelf de regie moet nemen.

Hieronder enkele passages uit het advies van de Raad van State

  • De Raad van State "constateert dat de gevolgde herindelingsprocedure niet op de de door de wetgever beoogde zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.”
  • De Raad "onderkent het belang om na 15 jaar discussie op een reële, maar ook afzienbare termijn te komen tot afronding van een gemeentelijke herindeling. Mede gelet op de eerder gegeven motivering van de noodzaak om in dit deel van de provincie op enigerlei wijze tot een daadwerkelijke versterking van de bestuurskracht te komen, heeft zij ook begrip voor de doortastende manier waarop de provincie heeft willen optreden.”
  • "Uit de onderliggende stukken komt namelijk naar voren dat van meet af aan door de provincie is aangestuurd op een herindeling van Heerlen/Landgraaf en dat de enkele mededeling van andere gemeenten dat zij niet betrokken wilden worden bij een eventuele herindeling voor kennisgeving is aangenomen. Ook geven de stukken geen blijk van door de provincie geïnitieerd serieus onderzoek naar alternatieven.”
  • De Raad van State adviseert "de gevolgde procedure niet voort te zetten en het provinciebestuur uit te nodigen een procedure van open overleg te voeren die voldoet aan de eisen die de wet hieraan stelt. Het is wenselijk daarbij ook de alternatieven voor deze herindeling in kaart te brengen alvorens een nader herindelingsadvies uit te brengen.”

Zie hier het volledige advies van de Raad van State

Heerlen teleurgesteld over afblazen fusie met Landgraaf

© Bing Maps

Het gemeentebestuur van Heerlen is teleurgesteld dat de herindeling met Landgraaf is stopgezet vanwege procedurele redenen.

B en W zijn wel blij met de constatering van het kabinet en Raad van State dat er op afzienbare termijn tot versterking van de bestuurskracht moet worden gekomen.Deze constatering staat volgens Heerlen in lijn met bevindingen van het expertteam, bureau BMC en het rapport van oud-minister Klaas de Vries. Ook de gemeenteraad stelde zich op dat standpunt.Lees ook: Minister zet streep door herindeling Heerlen-Landgraaf

Opgave"Onze gezamenlijke opgave om de sociale en economische achterstanden beter aan te pakken blijft prioriteit nummer 1 en een gezamenlijke uitdaging voor het Rijk, Provincie en gemeenten. Het college van Heerlen roept het kabinet, de provincie en de andere Parkstadgemeenten op om dit overleg te voeren. Zodat er alsnog gekomen kan worden tot die noodzakelijke sterke centrumgemeente", laat burgemeester Ralf Krewinkel in een verklaring weten.

Minister Ollongren overlegt over Brunssumse wethouder

© Diana Scheilen/ANP

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) spreekt volgende week met de scheidende en aantredende burgemeester van Brunssum over de omstreden wethouder Jo Palmen in de gemeente. Ollongren liet vrijdag weten dat ze ook commissaris van de Koning Theo Bovens heeft uitgenodigd.

Burgemeester Luc Winants maakte deze week bekend af te treden. "Ik kan en wil geen deel uitmaken van een gemeentebestuur dat zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt'', liet hij maandag in een verklaring weten.

Een integriteitsonderzoek pakte slecht uit voor Palmen. Desondanks benoemde de gemeenteraad hem tot wethouder. Oud-minister Gerd Leers volgt Winants per 1 januari op.

VertrekOllongren wil dat de wethouder vertrekt. Ze zei eerder deze week dat ze niets uitsluit en desnoods ingrijpt. Ze wil echter eerst de situatie goed in kaart brengen en bekijken welke opties er nog meer zijn. Ze wil daarom spreken met degenen die het beste zicht hebben op de situatie.

Meest gelezen

Gemeenteberichten