Limburg haalt afgesproken aantal windmolens niet

Afbeelding: iStock

Het gaat niet lukken om binnen drie jaar 35 windmolens te hebben staan in Limburg, zoals eerder met het Rijk is afgesproken.

Op dit moment zijn er volop initiatieven. Maar omdat ruimtelijke procedures meer tijd in beslag nemen dan gedacht, zal het naar verwachting een paar maanden tot een jaar langer duren om te kunnen voldoen aan de afspraken uit het landelijk Energieakkoord.

90 procent
Dat zei gedeputeerde Daan Prevoo  (SP) vrijdag tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten. Limburg zou in 2020 om precies te zijn 95,5 megawatt aan windenergie moeten leveren, daarvoor zijn ongeveer 35 windmolens nodig. Prevoo verwacht dat hij ongeveer 90 procent van die ambitie waar kan maken.

Storingen
Een van de problemen waar hij tegenaan loopt is dat windmolens die op bepaalde plekken zijn gepland storingen kunnen veroorzaken aan radarinstallaties van defensie in Brabant en over de grens met Duitsland en België. Het kabinet gaat bekijken hoe dat probleem verholpen kan worden.

Vertragingen
Ook benadrukt de gedeputeerde dat er tijdens bestemmingsplanprocedures nog vertragingen kunnen ontstaan. Met alle plannen die er op dit moment liggen zouden er op termijn 48 windmolens komen te staan in de provincie. Het merendeel daarvan in Noord- en Midden-Limburg. Met dat aantal wordt de doelstelling in het akkoord ruimschoots gehaald. Dat dit niet lukt voor 2020 heeft verder geen consequenties.

Door Jule Peeters