Opmars van leren in je eigen tempo niet meer te stuiten

De Niekeeschool in Roermond kent sinds vier jaar Agora, de meest verregaande vorm van gepersonaliseerd leren.© John Peters

Steeds meer scholen starten met persoonlijk leren. Onderwijs toegespitst op de individuele leerling. Scholen willen zo in een tijd van krimp meer leerlingen trekken.

Carola de Boer en Pascale Thewissen

Gepersonaliseerd leren wint snel aan terrein in Limburg. Komend schooljaar starten opnieuw drie middelbare scholen met het concept waarbij het individuele leerproces en -tempo van de leerling vooropstaan.

Één naamScholen beginnen met persoonlijk leren om leerlingen te trekken in een tijd van krimp en ze willen meer ruimte bieden aan talenten, interesses en vaardigheden van kinderen. De verschillende namen voor dit onderwijs (zoals Koers, Agora en kunskapsskolan) zorgen wel voor verwarring. De Stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs (LVO) wil dan ook naar één uniforme naam.

"We hebben afgesproken binnenkort alle initiatieven naast elkaar te leggen om te kijken wat overeenkomsten en verschillen zijn en na te denken over een overkoepelende naam”, zegt John Hausmans van LVO Weert. Dat wil volgens hem niet zeggen dat iedereen hetzelfde moet gaan doen. "Bij Montessori-scholen zijn er ook accentverschillen zijn.”

Komend schooljaar gaan ook het Grotius College in Heerlen, Rombouts in Brunssum en Sint Ursula in Heythuysen deze vorm van onderwijs aanbieden.

AgoraRoermond kent sinds vier jaar Agora, de meest verregaande vorm van gepersonaliseerd leren. Weert heeft Koers. Het Stella Maris College in Meerssen introduceerde twee jaar geledenin de brugklas de Zweedse kunskapsskolan-methode.

Er werd begonnen met 95 leerlingen. Vorig schooljaar werd de methode brugklasbreed uitgerold. In totaal krijgen hier nu 380 kinderen op deze manier les.In Parkstad was de Nieuwe Thermen de eerste die gepersonaliseerd leren introduceerde. In Noord-Limburg wordt nog gestudeerd op gepersonaliseerd onderwijs. De vier scholen in Parkstad-Noord hebben een eigen variant ontwikkeld onder de naam Compass.

OpmarsVolgens Hausmans is de opmars van het gepersonaliseerd leren niet meer tegen te houden en worden ook op veel andere middelbare scholen al (kleinschalige) initiatieven in die richting ontwikkeld.

In Maastricht gaat het Bonnefantencollege met gpl aan de slag, hetgeen eveneens moet resulteren in een eigen concept. De middelbare scholen in Noord-Limburg studeren nog op gepersonaliseerd onderwijs. Er zijn (nog) geen concrete plannen. De initiatiefgroep Agora Maas en Peel onderzoekt wel mogelijkheden om een Agora afdeling te starten in Peel en Maas en/of Venlo.

Meest gelezen

Gemeenteberichten