Ouderenwinkel in Valkenburg wordt voorlopig gedoogd

Afbeelding: iStock

De gemeente Valkenburg aan de Geul treedt voorlopig niet op tegen de onlangs, feitelijk illegaal, geopende Ouderenwinkel Heuvelland aan de Doctor Ariënsstraat.

Volgens het bestemmingsplan is detailhandel op die plek niet toegestaan. De initiatiefnemer kreeg dan ook nul op het rekest, toen hij een vergunning aanvroeg. Hij besloot desondanks open te gaan.

Sociaal
De gemeente ziet in dat de Ouderenwinkel, die onder meer hulpmiddelen voor ouderen en hulpbehoevenden uitleent of verkoopt, geen detailhandel pur sang is. Bovendien heeft de zaak ook een sociale functie. Mensen ontmoeten er elkaar en kloppen aan voor hulp of informatie.

Daarom is nu besloten voorlopig toch niet tot gedwongen sluiting over te gaan. Valkenburg wil eerst regionaal aankaarten hoe de Zuid-Limburgse gemeenten om willen gaan met dit soort zaken die zich, zegt burgemeester Jan Schrijen, "op het snijvlak van commercieel en sociaal" bevinden.

Leegstand
Dat er feitelijk op de bewuste plek geen detailhandel mag plaatsvinden, vloeit namelijk voort uit de regionale structuurvisie. Die stelt dat winkels zich moeten concentreren in specifieke, aangewezen gebieden om leegstand in die winkelgebieden te voorkomen. De Ouderenwinkel Heuvelland dacht in eerste instantie dat het met de vergunning goed moest komen omdat er ooit wél een winkelbestemming op het pand rustte.

Echter, de laatste winkel sloot zeven jaar geleden de deuren. Sindsdien heeft het pand leeggestaan.  Provinciaal is ondertussen vastgelegd dat de winkelbestemming automatisch vervalt wanneer een pand buiten een winkelgebied langer dan drie jaar leeg staat. 

Door Jeroen Geerts
Valkenburg aan de Geul