Roemer gaat vrijdag aan de slag in Heerlen

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Waarnemend burgemeester Emile Roemer gaat vrijdag al aan de slag in Heerlen.

Commissaris van de Koning Theo Bovens heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt.

Overleg
De voormalige SP-leider was aan het begin van de avond in Heerlen voor overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Volgens Bovens hebben de fractieleiders de aanstelling van Roemer als waarnemer onderschreven.

Ontwikkelingen
De gouveneur laat weten dat Roemer "beschikt over een groot bindend vermogen." Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat Roemer "een goede bijdrage kan leveren aan de ontwikkelingen binnen Parkstad Limburg."

De SP'er vervangt Ralf Krewinkel die vanwege persoonlijke omstandigheden een tijdje rust neemt.

Door Redactie