Varkensboer Meijel wijst ‘oplossing’ in conflict af

Foto ter illustratie. Afbeelding: Archief ANP

Varkensboer John Verhoijsen wijst de ‘oplossing’ af die de gemeente Peel en Maas heeft bedacht in de kwestie-Meijel.

De gemeenteraad is tegen de uitbreiding van bestaande stallen met drieduizend vleesvarkens, maar heeft volgens de Raad van State geen been om op te staan. Het conflict sleept zich al jaren voort. De gemeenteraad toonde zich deze week bereid alsnog toestemming te verlenen, mits Verhoijsen als tegenprestatie luchtwassers plaatst in zijn oude stallen.

Voorbeeldfunctie
Door de milieumaatregel hebben naburige glastuinbouwbedrijven minder last van de extra varkens, meent de gemeenteraad. Raadslid Frits Berben van PvdA/GroenLinks vond dat Verhoijsen moreel verplicht is de maatregel te treffen omdat hij als lid van Provinciale Staten voor het CDA een voorbeeldfunctie vervult.

Het gemeentebestuur en het CDA waren tegen de ‘handreiking’ van de gemeenteraad. Zij verwachten dat de Raad van State weer gehakt maakt van het besluit. CDA-fractieleider Wim Hermans voegde toe dat de gemeente zich een onbetrouwbare partner toont door tijdens het spel de regels te veranderen.

'Onzin'
Verhoijsen huldigt dezelfde opvatting. Hij voert aan dat de aangevraagde vergunning aan alle voorwaarden voldoet. Daarbij heeft hij eerder al ingestemd met een aanpassing van de nieuwe stal, waardoor die minder overlast veroorzaakt, ofschoon hij daartoe niet verplicht was. De eis om luchtwassers in de bestaande stallen te plaatsen, vindt hij "onzin".

Verhoijsen: "Eén stal is al voorzien van een luchtwasser en de andere heeft een groen label. Ze voldoen dus al aan de huidige eisen. Het zijn bestaande stallen, maar het is geen oude meuk.” Hij kondigt aan het nieuwe besluit van de gemeenteraad, met de extra voorwaarde, weer aan te vechten.

Door Peter Heesen
Peel en Maas