Bewoners slaan steeds vaker handen ineen voor eigen zonne-energie

Foto ter illustratie. Afbeelding: Archief De Limburger

Samenwerkende burgers zijn vorig jaar bijna honderd nieuwe projecten gestart voor het opwekken van zonne-energie. Dat is een stijging van ruim veertig procent ten opzichte van een jaar eerder. Limburg loopt als het gaat om lokale coöperaties achter op de rest van het land.

Dat blijkt uit cijfers uit Lokale Energie Monitor, een onderzoek dat is uitgevoerd door kennisplatform Hier opgewekt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Limburg
In Limburg zijn sinds 2011 vijf van deze zonneprojecten opgezet met een gezamelijk vermogen van 1462 kilowattpiek (kWp). Dat is het vermogen dat zonnepanelen onder optimale omstandigheden kunnen opwekken. Het gaat om projecten in Bergen, Peel en Maas, Heythuysen en Haelen. Bekijk in de kaart hieronder hoeveel die projecten opleveren.

In totaal gaat het in Nederland om een vermogen van ruim 36 duizend kilowattpiek. Dat is genoeg om een kleine negenduizend huishoudens met een gemiddeld energieverbruik een jaar van stroom te voorzien.

Minste projecten in Limburg
Limburg bungelt als provincie onderaan als het gaat om het aantal collectieve projecten (particulieren die zelfstandig besluiten zonnepanelen op het dak te plaatsen, zijn in deze cijfers niet meegenomen). In Gelderland zijn relatief de meeste projecten te vinden: 3,2 per honderdduizend inwoners. In Limburg is dat slechts 0,3 projecten per honderdduizend inwoners.

Het aantal projecten is de laatste jaren fors gestegen. Tussen 2011 en 2016 noteerden de onderzoekers in totaal 170 projecten. Vorig jaar kwamen daar nog bijna honderd projecten bij. Voor 2018 staan er nog eens ruim tweehonderd op de planning. 

Belangrijk
Volgens Michiel Fremouw, onderzoeker bij de TU Delft op het gebied van climate design en sustainability, worden burgercollectieven voor duurzame energie steeds belangrijker. Zonnepanelen kunnen zowel warmte als elektriciteit opwekken. De warmte kan echter niet getransporteerd worden, dus is het beter om de energie op te wekken op de plek waar je het ook gaat gebruiken.

Hier opgewekt ziet het maatschappelijk draagvlak voor dit soort projecten groeien. Ook Fremouw herkent die trend: "Ik denk dat mensen zich steeds meer gaan afzetten tegen de grote energieleveranciers. Niemand vind het fijn wanneer deze bedrijven grote apparaten in jouw achtertuin gaan zetten. Wanneer je als coöperatie, dus vaak bijvoorbeeld met je buren, duurzame apparaten aan kunt schaffen om energie op te wekken wordt het als minder erg ervaren."

Door Redactie/LocalFocus