Meer weg of minder auto oplossing voor fileprobleem A67

Op de A67 gebeuren geregeld ongelukken, die voor lang oponthoud zorgen. Afbeelding: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/Twitter

Om het aantal files op de A67 tussen Venlo en Eindhoven te beperken, kan ingezet worden op verbreding van de snelweg, beperking van het autoverkeer of een tussenoplossing.

Dat bleek donderdag tijdens een informatiebijeenkomst van het ministerie van Infrastructuur in Sevenum.

Paketten
Om de knelpunten op te lossen, zijn verschillende pakketten van maatregelen mogelijk. Als ervan uitgegaan wordt dat de weg te weinig ruimte heeft voor het vele (vracht)verkeer, dan ligt het voor de hand de A67 tussen Eindhoven en Asten te verbreden naar twee keer drie rijstroken. Tevens wordt in dat geval wellicht de aansluiting van de A67 op de A73 bij knooppunt Zaarderheiken in Venlo verbeterd. Daar ontstaan in de avondspits vaak files omdat de parallelbaan van de A73 slechts één rijstrook heeft.

Als het geloof bestaat dat het gedrag van weggebruikers beïnvloed kan worden, dan wordt gepoogd ze te verleiden de spits te mijden, vaker de fiets te nemen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Er is dan geen extra asfalt nodig.

Derde rijstrook
Er is ook een mix mogelijk, waarbij alleen tussen Leenderheide en Geldrop over een lengte van drie kilometer een derde rijstrook wordt aangelegd om in- en uitvoegen gemakkelijker en veiliger te maken. Vooral in de ochtendspits komt er veel verkeer vanuit Geldrop de A67 op, terwijl invoegen lastig is omdat de aansluiting onoverzichtelijk en smal is en veel vrachtwagens vlak achter elkaar rijden. Dat leidt regelmatig tot files en ongelukken, die voor lang oponthoud zorgen.

Irritatie
De A67 vervult een belangrijke rol voor internationaal vrachtverkeer. De lange rijen vrachtauto’s leiden echter ook tot irritatie. Bestuurders van personenauto’s ergeren zich als ze moeten wachten op vrachtwagens die langzaam inhalen. Vrachtwagens rijden vaak vlak achter elkaar, zodat het lastig is in te voegen en de kans op kop-staartbotsingen tussen vrachtauto’s toeneemt. Door de ‘treintjes’ van vrachtauto’s zijn verkeersborden langs de kant moeilijk te zien. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties als automobilisten op het laatste moment uitvoegen. Daar komt bij dat veel vrachtwagens ’s nachts, in de weekeinden en op Duitse feestdagen op de vluchtstroken bij tankstations en rustplaatsen langs de A67 worden geparkeerd, bij gebrek aan parkeerplaatsen.

De minister besluit eind van dit jaar welke maatregelen daadwerkelijk genomen worden.

Door Peter Heesen
Venlo