Rome wijst kandidaat-opvolgers bisschop Wiertz af

Afbeelding: iStock

Rome heeft kennelijk andere namen in het hoofd dan het bisdom Roermond als het gaat om de opvolger van bisschop Frans Wiertz.

De congregatie die binnen het Vaticaan gaat over benoemingen van nieuwe bisschoppen, heeft de lijst uit Nederland met kandidaten voor de vacante plek in Roermond namelijk terzijde gelegd. Geen van de door het bisdom zelf en de bisschoppenconferentie voorgestelde opvolgers van Wiertz kwam kennelijk in aanmerking.

Andere personen
Dat concluderen bronnen binnen het kathedraal kapittel, het hoogste adviesorgaan van het bisdom, dat al in juni vorig jaar zijn terna met drie namen instuurde. De nuntius, die de voordrachten doorstuurt richting Rome, moet vanuit het Vaticaan iets te horen hebben gekregen als ‘hier kunnen we niet mee vooruit’ en de opdracht hebben gekregen andere, geschiktere personen te vinden.

Tweede lijstje
Daar is hij sinds december mee bezig. Ingewijden binnen en buiten het bisdom hebben de afgelopen tijd brieven van de nuntius gekregen. Daarin stonden namen van nieuwe, mogelijke kandidaten, met het verzoek een mening over deze priester te geven. De nuntius zou nu op het punt staan zijn bevindingen in die ‘informatieprocedure’ te bundelen en zal ze in juni naar Rome sturen.

De verwachting is echter dat men daar pas na de zomervakantie serieus naar dat tweede lijstje gaat kijken. Dan ook pas begint de eigen weging en screening door de Congregatie. Zo zal er voor december zeker geen witte rook zijn over een nieuwe bisschop in Limburg.

Profiel
Waarom nu precies het Vaticaan de eerste namenlijst afwees, blijft ongewis. Het kan zijn dat men vond dat de kandidaten niet genoeg passen in het profiel dat de paus graag ziet, maar het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat men ze op hun huidige plek wil houden. Het is geen geheim dat paus Franciscus een pastoraal iemand wil op de plek van Wiertz. Een vernieuwer, verbinder en een mensenmens. Een ‘herder die naar zijn schapen ruikt’, zoals Franciscus ooit zelf zei.

Door Serge Sekhuis