Stiptheidsacties op til in ziekenhuis Maastricht

Het Maastricht UMC. Afbeelding: Harry Heuts

Medewerkers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) gaan vanaf half augustus stiptheidsacties voeren voor een betere cao.

Ze hebben hiertoe besloten tijdens actie-bijeenkomsten.

De actievoerende werknemers zullen nauwkeurig de cao-bepalingen over hun werktijden naleven en daarbij bijvoorbeeld de wettelijk verplichte pauzes in acht nemen waar nu nog vaak doorgewerkt. Ook zullen ze niet overwerken.

Langer wachten

Als gevolg hiervan zullen patiënten zullen langer op hun beurt moeten wachten in de polikliniek. Ook bestaat de kans dat niet-spoedeisende operaties zoals de implantatie van een heupprothese worden uitgesteld. De veiligheid van patiënten zal niet in gevaar komen, stelt vakbond FNV Zorg & Welzijn.

Hoge werkdruk

De bonden eisen een „fatsoenlijke loonsverhoging”, afspraken over de hoge werkdruk en een generatieregeling, die moet voorzien in een kortere werkweek voor oudere werknemers met extra instroom van jonger personeel. Ook in andere universitaire ziekenhuizen in het land worden acties gevoerd.

Door Will Gerritsen