Een chaos als bij VMBO Maastricht vind je nergens anders

Afbeelding: ANP/Robin van Lonkhuijsen

De chaotische situatie op het VMBO Maastricht is uniek en niet te vergelijken met andere scholen. Dat zeggen diverse bestuurders en andere betrokkenen uit het Limburgse onderwijs.

Op 22 juni werden de diploma’s van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig verklaard omdat er vele gaten bleken te zitten in het programma van toetsen en afsluiting (pta).

Lees ook onze PLUS-reportage: De school waar alles misging

Ondoenlijk
Egbert Kreunen, voorzitter van de MR van het Raayland College in Venray, tevens onderdeel van scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO): "We hebben onze pta’s naar aanleiding van Maastricht helemaal doorgelicht en we bleken voor 99,9 procent goed te zitten. Ik geloof niet dat er sprake is van ondoenlijke situaties met pta’s in heel Nederland. Maastricht is een unicum."

Wim Ruijsch, havo-teamleider van het Bonnefantencollege, onderdeel van LVO Maastricht: "Wij hebben na een check geen ontbrekende cijfers of onterecht ingevoerde 1'en kunnen vinden."

Geen hiaten
Ook bij een andere Limburgse scholenkoepel ontkennen ze dat er problemen zijn met de uitvoering van de pta-regels. John Monsewije, bestuursvoorzitter Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg: "Bij ons waren geen hiaten of pta-misstanden."

Frank Schings, voorzitter centrale directie van Parkstad LVO: "Scholen kunnen her en der een vergissing maken maar niet zoals in Maastricht is gebeurd. Al zijn de pta-eisen wél ingewikkeld." Ivo Windmuller, voorzitter van de personeels-medezeggenschapsraad van Trevianum in Sittard: "De regelgeving is volstrekt duidelijk. Problemen komen direct naar voren. Het is gigantisch verbazingwekkend wat er is gebeurd in Maastricht."

Zó groot
De woordvoerder van de Onderwijsinspectie: "Je ziet wel eens mankementen op het niveau van een enkele leerling, maar zó groot, zó schoolbreed en over zóveel vakken als in Maastricht, dat hebben we nog nooit gezien."

Het Maastrichtse examendebacle heeft een voorgeschiedenis van jaren, blijkt uit een reconstructie van De Limburger. Het pta op VMBO Maastricht bevat veel meer toetsmomenten dan dat van veel andere scholen. De kans op hiaten – waardoor een leerling niet op centraal examen mag - is dan automatisch veel groter.

Chaos
Betrokkenen schetsen een beeld van een school met veel lesuitval, lerarentekort, geschuif met bestuurders, geldgebrek en een administratieve chaos. Het bestuur van LVO was al in 2016 op de hoogte van de problemen op VMBO Maastricht, valt te lezen in interne inspectiedocumenten die De Limburger heeft verkregen met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur.

Lees ook een brief van het LVO-bestuur aan de Inspectie over hoe de lesuitval is aangepakt.

Door Sjors van Beek en Marianne Slegers
Maastricht