Aantal extra sterfgevallen door hitte blijft beperkt

Afbeelding: iStock

De wekenlange hittegolf van vorige maand heeft niet geleid tot veel meer sterfte. In Limburg overleden tussen 15 juli en 5 augustus gemiddeld 209 mensen per week. Dat is slechts een fractie hoger dan in een normale zomerse week.

De hitte eiste relatief haar hoogste tol in de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder. Daar lag het aantal overlijdens in de weken 29, 30 en 31 op gemiddeld 118. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vrijdag werden gepubliceerd.

Landelijk
Landelijk lag het sterftecijfer in de laatste twee weken van juli en de eerste van augustus op gemiddeld  2.714. Dat zijn zo’n 100 personen meer dan normaal gesproken.

Het CBS vergelijkt dit aantal met het jaar 2006. Ook toen zuchtte Nederland bijna de hele maand juli onder een hittegolf. Dat eiste toen wekelijks gemiddeld 400 extra sterfgevallen.

Bewustwording
Waarom dit jaar het sterftecijfer, onder soortgelijke weersomstandigheden, veel minder extra hoog is dan twaalf jaar geleden heeft het CBS geen sluitende verklaring. Men houdt het erop dat er meer bewustwording is wat te doen bij een hittegolf.

Ook roepen de statistici in herinnering dat we dit voorjaar juist een langere periode van kou hadden met een langer dan gewoon aanhoudende griepgolf. Die heeft veel personen voortijdig doen overlijden. Data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigen dat.

Limburg
Overigens signaleert het CBS dat het oosten van ons land relatief zwaarder door de hittegolf getroffen is dan het westen. De lichte afwijking van het normale sterftecijfer blijkt met name toe te schrijven aan het aantal overlijdens in de provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Daar was het tijdens de hittegolf vaak nog net iets warmer dan meer aan de kust.

Opgeteld 8 procent van alle sterfgevallen in de weken 29, 30 en 31 betroffen inwoners van Limburg. Dat is op zich weer niet heel opmerkelijk, wetend dat Limburg lange tijd de snelst vergrijzende provincie van het land was. De piek van de hittesterfte in Limburg lag overigens in de eerste week van augustus. Toen overleden er 228 mensen, van wie 127 ouder dan 80 jaar.

Bekijk op de interactieve kaart de sterftecijfers voor jouw provincie.

Door Serge Sekhuis