Gemeente: 'Niet benadeeld' door pinpasaffaire Echt

Afbeelding: iStock

De gemeente Echt-Susteren vindt zichzelf geen benadeelde partij in de zogeheten pinpasaffaire waarbij een marktmeester mogelijk jarenlang geld heeft verduisterd.

Het gaat niet om gemeenschapsgeld, maar om een verleende subsidie. Het verdwenen geld was van de RCEK (Reclame Commissie Echter Kermis) en die moet zelf maar proberen de schade te verhalen.

Dat blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op vragen van de fractie Samenwerking over een recente publicatie in De Limburger. In het artikel wordt beschreven hoe de gemeente sinds 1992 jaarlijks zo'n 12.000 euro overmaakte aan de reclamecommissie voor promotie van de plaatselijke kermis. De inmiddels gepensioneerde marktmeester B. betaalde met de pinpas van de reclamecommissie jarenlang zijn eigen boodschappen, benzine en kapper.

Antwoord
'Zodra een subsidie is toegekend en uitbetaald aan een organisatie, is er geen sprake meer van gemeenschapsgeld maar van geld van die organisatie', aldus het college. 'Een eventuele civielrechtelijke terugvorderingsactie ligt dan ook niet bij de gemeente, maar bij de Reclame Commissie Echter Kermis'.

Dit antwoord staat haaks op de aangifte in oktober 2016 door gemeentesecretaris Van Balkom. Die verklaarde bij de politie aangifte te doen 'namens de benadeelde, gemeente Echt' en 'de schade te willen verhalen'. De gemeente schakelde ook zelf Hoffmann Bedrijfsrecherche in. 'We wilden de jaren 2012 en begin 2013 onderzoeken naar uitgaven, maar wij wilden ook weten wat er de jaren daarvoor was gebeurd op de rekening', aldus het proces verbaal van de aangifte. 

Niet verplicht
Het college verwijst in de antwoorden nu naar de subsidieverordening van de gemeente die bepaalt (artikel 13.1) dat bij subsidies tot 25.000 euro controle achteraf niet verplicht is. Overigens sluit die verordening zo'n controle, ook bij kleinere bedragen, niet uit (artikel 13.2). De eerste jaren, zo blijkt nu, kreeg de RCEK trouwens geld zonder dat dit officieel subsidie was. Pas vanaf 1998 viel de bijdrage onder de subsidieregels.

B&W erkennen in hun brief dat de opeenvolgende wethouders jarenlang een paraaf hebben gezet onder financiële stukken van de RCEK. Maar: 'Dat gebeurde door de kermiswethouder als lid van de reclamecommissie Echter Kermis en niet in zijn hoedanigheid van wethouder'.

Lees ook: Ambtenaar shopte jarenlang met pinpas van gemeente

Contant terugbetalen
Volgens de gemeente is de aangifte op de plank beland omdat hij te lastig te bewijzen viel. Uit eerder vrijgegeven stukken blijkt dat er achter de schermen bij politie en Openbaar Ministerie op is aangedrongen om de privébankrekening van de marktmeester door te lichten. De ambtenaar beweerde dat hij de pinpasuitgaven steeds contact terugbetaalde. Door zijn bankrekening te bekijken zou achterhaald kunnen worden of dat een aannemelijk verhaal was. Ook zou gekeken kunnen worden naar 'de verhouding tussen privé-uitgaven en inkomsten'. Dat is allemaal nooit gebeurd.

Burgemeester Hessels heeft in maart 2017, toen de zaak op de plank dreigde te belanden, bij het Openbaar Ministerie nog aangedrongen 'de zaak alsnog op te pakken om voor alle partijen duidelijkheid te verschaffen'. Hij ving bot, blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen.

Dinsdag vergadert de raad over de kwestie. Hessels heeft al aangegeven de deuren van de raadszaal te willen sluiten als er over de ambtenaar zelf wordt gesproken. Voor zo'n stap is volgens de Gemeentewet dan een meerderheid van de raad nodig.

Door Sjors van Beek
Echt-Susteren