'Raad Echt-Susteren moet duidelijkheid eisen in pinpasaffaire'

Afbeelding: Peter Schols

OPINIE - Het is rijkelijk voorbarig om te stellen dat de gemeente Echt-Susteren niet is benadeeld in de zogeheten pinpasaffaire.

Los van het exacte bedrag dat marktmeester B. met de pinpas van de reclamecommissie ten onrechte vergaard heeft, is het evident dat er sprake is van benadeling van de gemeente. Subsidiegeld van de gemeente is namelijk aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld was.

De opvatting van het gemeentebestuur is niet alleen voorbarig, maar ook hoogst opmerkelijk. Echt-Susteren stelt dat een eenmaal toegekende subsidie, zoals die aan de RCEK (Reclame Commissie Echter Kermis), niet langer als gemeenschapsgeld beschouwd hoeft te worden. Gemeentelijke subsidies zijn echter per definitie gemeenschapsgeld want ze komen uit de pot van de gemeenschap.

Lees ook: de pinpas, de kermis en de ambtenaar

De redenering van de gemeente wekt des te meer verbazing omdat drie jaar geleden namens ‘de benadeelde gemeente Echt’ de gemeentesecretaris aangifte deed over de privé-boodschappen die de marktmeester deed met de pinpas van de reclamecommissie. Echt-Susteren schakelde zelfs een professionele speurneus in om de uitgaven te onderzoeken die de ambtenaar gedaan had. Dat doe je niet als je niet op zijn minst denkt benadeeld te zijn.

Duidelijk is dat het aan controle binnen het gemeentelijk apparaat ontbroken heeft. Dat is inmiddels ook door de betrokken wethouder erkend. Dat is in elk geval een begin van inzicht. Des te opmerkelijker is dat de gemeente er nu de nadruk op legt dat bij subsidies tot 25.000 euro controle achteraf niet verplicht is. Dat mag echter nooit een vrijbrief zijn om geen controle uit te voeren.

Lees ook: Gemeente: 'Niet benadeeld' door pinpasaffaire Echt

Het was dinsdag aan de raad om duidelijkheid te eisen in de pinpasaffaire, maar zo ver kwam het niet, omdat alleen de oppositie over de kwestie wenste te debatteren. Maar zonder openheid te betrachten blijft aan Echt-Susteren het odium kleven van een gemeente waar menige scheve schaats gereden kan worden. Nog niet eens zo lang geleden stond Echt-Susteren bekend als ‘Sinterklaasgemeente’. Wethouders bleken Essent-gelden verdeeld te hebben onder vriendjes. Echt-Susteren wil toch zeker niet bekend blijven als de gemeente waar Limburg op zijn smalst is.

Het commentaar vertolkt de mening van de krant over actuele nieuwsontwikkelingen in Limburg en de wereld.

Door De Limburger