Kermiscommissie nooit ‘formeel’ gesproken in pinpasgate Echt

Bij het onderzoek naar de pinpasaffaire in Echt – en de mogelijke verduistering door marktmeester B. - heeft de gemeente nooit ‘formeel overleg’ gehad met de Reclame Commissie Echter Kermis (RCEK). Wethouder Ruijten (PNES) heeft wel ‘informeel’ gesproken met de commissie maar van die gesprekken is nooit een verslag gemaakt.

Dat meldt het college van B&W in antwoord op aanvullende raadsvragen van de fractie Lijst Samenwerking. De Limburger onthulde onlangs dat de (inmiddels gepensioneerde) marktmeester B. door de gemeente wordt verdacht van het achteroverdrukken van promotiegelden voor de kermis. B. was van 1992 tot 2016 penningmeester van de RCEK en gebruikte de pinpas van die commissie voor privé-uitgaven, zo heeft hij toegegeven tegenover Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Lees ook: 'Raad Echt-Susteren moet duidelijkheid eisen in pinpasaffaire'

De kermiscommssie kreeg jaarlijks 12.000 euro subsidie voor reclame voor de kermis. De ambtenaar verklaarde dat hij zijn eigen bankpas altijd thuis in de kluis had liggen en zijn boodschappen, kapper en benzine betaalde met de pinpas van de commissie. Maar, zo stelt hij zelf, hij betaalde altijd alles cash terug. De gemeente deed vorig jaar aangifte maar het strafrechtelijk onderzoek liep vast omdat B. zelf de administratie heeft vernietigd. De privé-bankafschriften van B. zijn nooit opgevraagd. Politie en Justitie hadden geopperd dat het uitgavenpatroon van de voormalige marktmeester onder de loep genomen zou kunnen worden.

Niet benadeeld
Afgelopen weekend stelde de gemeente dat ze zichzelf niet als benadeelde partij beschouwt omdat het ‘niet om gemeenschapsgeld gaat’. In de redenering van de gemeente is een eenmaal verleende subsidie verder de verantwoordelijkheid van de ontvanger, in dit geval de RCEK. Die moet de eventueel geleden schade dan maar zelf civielrechtelijk verhalen, zo liet het college weten. Wie er sinds 1992 allemaal in de commissie heeft gezeten is niet duidelijk, de gemeente heeft het niet precies bijgehouden.

Lees ook: De pinpas, de kermis en de ambtenaar

Het onderzoek door het bedrijfsrecherche-bureau heeft Echt-Susteren bijna 10.000 gekost, melden B&W nu aan de raad. Ze verklaren verder een anonieme brief met nieuwe, gedetailleerde aantijgingen aan het adres van marktmeester B. ‘niet in behandeling te nemen’. ‘Per definitie kan op anonieme brieven niet gereageerd worden’, schrijft het college.

Een extra raadsvergadering over de kwestie duurde dinsdagavond slechts 8 minuten. Een meerderheid in de raad stemde ervoor om het agendapunt te schrappen. Alleen Lijst Samenwerking wilde de vergadering laten doorgaan.

Door Sjors van Beek
Echt-Susteren