Huis van Sinterklaas in Weert naar Franciscushuis

Afbeelding: iStock

Sinterklaas verkast dit jaar naar het Franciscushuis in Weert.

In de afgelopen jaren was het Huis van Nicolaas telkens ingericht in het Jacob van Horne Museum aan de Markt. Dat trok gemiddeld zo’n negenduizend bezoekers per jaar.

Nu het museum voor geruime tijd wordt verbouwd, kan Sinterklaas er een aantal jaren en mogelijk nog langer niet terecht. Gekozen is uit te wijken naar het Franciscushuis aan De Biest.

Aanpassingen
Om de grote ruimte van het Franciscushuis geschikt te maken als Huis van Nicolaas, moet een aantal aanpassingen gedaan worden. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor daarvoor een bedrag van 20.000 euro beschikbaar te stellen.

Verder wil het college het Huis van Nicolaas tot en met 2020 jaarlijks een subsidie van 5.000 euro verlenen.

Door Leon Janssen
Weert