Extra geld om druk bij politie te verlichten

Afbeelding: ANP

De politie heeft eenmalig 18,7 miljoen euro vrijgemaakt om gemakkelijker mensen te kunnen inzetten en de werkdruk te verminderen. Het geld is bedoeld voor onder meer de inhuur van mensen voor ondersteunende taken als arrestantenzorg en voor het uitbetalen van overwerk.

Het extra geld staat volgens een woordvoerder los van de onderhandelingen met de politiebonden over de cao. Het heeft wel te maken met het herstelplan dat de bonden hebben ingediend, waarin de meest dringende knelpunten worden benoemd.

Extra mensen
Met de inhuur van extra mensen krijgt de politie een grotere capaciteit en kunnen agenten zich meer richten op operationele taken. Daarnaast kunnen ze kiezen of ze overwerk uitbetaald willen krijgen of die willen compenseren in tijd.

Het geld is volgens de woordvoerder afkomstig uit de eigen begroting van de politie. "Het is geld dat voor dit jaar was begroot maar niet is gebruikt en dat we nu hiervoor kunnen inzetten." Volgens hem betekent het niet een bezuiniging op andere onderdelen van de politie.

Tevreden
Voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP reageert tevreden op het besluit. "Het is een eerste stap waaraan te zien is dat het resultaat heeft wat wat we met elkaar aan het doen zijn", verwijst hij naar de acties die de bonden al maanden voeren. "We zijn nog in onderhandeling, maar het is verstandig dat deze zet al wordt gedaan. Hiermee laten ze zien dat ze hebben geluisterd naar de collega's."

Door ANP