Simpelveld voert strijd tegen afval op

Foto ter illustratie Afbeelding: iStock

Simpelveld staat als schone gemeente hoog aangeschreven. Zowel wat betreft zwerfvuil als afvalscheiding is de gemeente een voorbeeld. Toch komen er nieuwe acties.

De gemeente wil inwoners en bezoekers bewust blijven maken van het belang Simpelveld en de dorpen schoon te houden. Dat wordt onder meer gedaan door inzet van extra krachten uit de gemeente en sociale werkvoorziening WOZL en met het starten van het Zwerfafvalproject. Ook het voeren van campagnes is - en blijft - een middel.

Reuze-prullenbak
Het inzetten van de Blow-Up Afvalbak is een voorbeeld. Deze reuze-prullenbak is al meerdere keren ingezet tijdens evenementen. "Een ludieke manier om aandacht te vestigen op het thema", zegt wethouder Wiel Schleijpen. "Als er weinig afval achterblijft, heb je het zo schoon. Bovendien nodigt een schone omgeving niet uit om iets weg te gooien. We zien dagelijks mensen die zich inzetten om het schoon te houden. Dat zet ook anderen aan het denken. Bij deze dus vooral een compliment aan onze inwoners."

Duim
Die krijgen ook een duim voor het afvalscheiden. Leverden inwoners in 2007 nog 2100 ton restafval aan, vorig jaar was dat 1.285 ton. Daardoor wordt 39 procent minder restafval verbrand. Van het afval dat in Simpelveld in 2017 werd opgehaald werd 70 procent gescheiden aangeboden. Bijna 700 ton papier ging naar papierfabrieken, 250 ton glas naar glasfabrieken en ongeveer 300 ton verpakkingsafval is gebruikt als grondstof. Verder werd 135 ton aan kringloopgoederen opgehaald dat grotendeels via de Rd4-kringloopwinkels een nieuwe eigenaar vond.

Financieel voordeel
Naast milieuvoordeel zit ook financieel voordeel aan afvalscheiding. Afvalverwijdering kostte Simpelveld in 2006 nog 1 miljoen euro, dat is gedaald naar 724.000 euro.

 

Door Stefan Gillissen
Simpelveld