LVO: 'Wij wisten niets af van de pta-problemen'

Het VMBO Maastricht scoort zoals verwacht slecht en krijgt het zware oordeel ‘zeer zwak’. Afbeelding: ANP/Piroschka van de Wouw

Het college van bestuur (CvB) en de directie van LVO Maastricht hadden geen weet van de problemen met de programma's van toetsing en afsluiting (pta) op het VMBO Maastricht.

Dat schrijft het LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) in een zelfevaluatie naar zijn eigen bestuurlijk handelen. Dit rapport is opgesteld in het kader van het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het examendebacle op het VMBO Maastricht afgelopen zomer.

Funest
LVO concludeert dat een overcompleet, zeer gedetailleerd en inflexibel pta funest is geweest voor de school. Maar ook: onduidelijkheid over welk pta nou bij welke leerling hoorde. Er zaten immers leerlingen met twee verschillende BRIN-nummers - van Porta Mo­sana en Sint-Maartens - bij elkaar in de klas.

Ziekteverzuim, geen adequate administratieve organisatie en ‘het ontbreken van interne controle’ maar ook ‘onvoldoende besef’ bij de betrokken docenten en schoolleiding over hoe de examinering volgens het pta behoort te verlopen, zijn oorzaken, stelt het LVO. Dat zowel het CvB als de centrale directie van LVO Maastricht niet op de hoogte was van de door het VMBO Maastricht zelf vastgestelde pta’s, staat vast, schrijven ze. Als dat wel zo was geweest was ‘zonder twijfel en onmiddellijk ingegrepen’.

Maatregelen
Wel was het bestuur van het LVO op de hoogte van andere problemen op de school, zoals ziekteverzuim, lesuitval, overschrijding van het budget en de manier waarop de locatiedirecteur functioneerde. Daar is actie op ondernomen, maar dit hadden ‘verregaandere’ maatregelen moeten zijn, ‘met de kennis van nu’.

In een interview met De Limburger zegt LVO-voorzitter André Pos-tema dat hij de inspectie ‘gunt dat ze in de toekomst beter toegerust is om zich op haar kerntaken te richten’. "In het voortgezet onderwijs ligt nu eenmaal veel vertrouwen bij de inspectie wat betreft toezicht.”

Door Marianne Slegers
Maastricht