Eerste Leudal Veteranendag met show van militaire voertuigen

Bron © VIA Leudal

Edwin van Bruggen uit Leudal (uiterst rechts) tijdens zijn uitzending naar Mali in 2015. Afbeelding: VIA Leudal

Een grote wens van burgemeester Arno Verhoeven gaat op zaterdag 15 september in vervulling. Op deze dag zal voor de eerste maal in de historie van Leudal een veteranendag plaatsvinden.

Stafadjudant b.d. Edwin van Bruggen (1964 Ede), zelf uitgezonden geweest naar Kosovo en Mali, is met de vraag van Leudals eerste burger aan de slag gegaan en met medewerking van andere veteranen werd begin dit jaar de stichting Veteranen Leudal opgericht. Deze stichting tekent voor de organisatie van de veteranendag die financieel door de gemeente Leudal en andere sponsoren ondersteund wordt. Een dergelijke activiteit valt helemaal binnen de doelstelling van de stichting omdat deze onder andere de maatschappelijke erkenning en waardering voor de Nederlandse (militaire) veteraan in het algemeen en de Leudal veteraan in het bijzonder wil bevorderen.

Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Volgens Edwin van Bruggen telt het Leudal rond de 180 militairen en ex-militairen die zich als zodanig bij het veteraneninstituut hebben laten registreren. Naast de landelijke en de provinciale veteranendag is er nu dus ook een ontmoetingsdag voor de veteranen van Leudal.

De veteranendag in Leudal vindt plaats op zaterdag 15 september. Er wordt een buiten- en een binnenactiviteit georganiseerd. Bij het voormalig gemeentehuis aan de Dorpstraat in Heythuysen vindt vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur een static show plaats die voor iedereen toegankelijk is. Een groot aantal militaire voertuigen zal hier te bezichtigen zijn. Deze voertuigen staan stil, er wordt die dag niet mee gereden.

De genie zal aanwezig zijn met een presentatiewagen en ook de nationale reserve (Natres) is met voertuigen van de partij. Naast voertuigen die in W.O. 2 actief waren, is er ook een YP 408 en een YPR die in VN-verband in actie kwamen, in Heythuysen te bekijken. De luchtmacht is met onder andere een Hawk Launcher en een M16 Halftrack aanwezig. Modern militair materieel, beschikbaar gesteld door het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden uit Oirschot, zoals de Bushmaster, de Fennek en de MB 280 CDI vormen ook een onderdeel van deze militaire static show. Op het plein zijn ook diverse verenigingen en stichtingen aanwezig die activiteiten ontplooien die in relatie staan met de Nederlandse oorlogsgeschiedenis.

De veteranen en hun partners en overige genodigden voor deze dag worden om 13.30 uur voor een besloten bijeenkomst in de Bombardon in Heythuysen ontvangen. Om 14.30 uur worden zij daar getrakteerd op een concert door de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers van de Koninklijke Landmacht. Vanaf 15.45 uur is er een gezellig samenzijn. Indien er voor dit concert nog zitplaatsen in de Bombardon vacant zijn, kunnen ook andere belangstellenden het concert bezoeken. Edwin van Bruggen vraagt geïnteresseerden vóór 8 september via het e-mailadres veteranenleudal@gmail.com de belangstelling voor het concert kenbaar te maken. Iedereen krijgt daarna bericht. Ook aan de veteranen zelf wordt gevraagd of zij zich via dit adres willen aanmelden voor deze dag en zij kunnen zich dan tevens bij de stichting Veteranen Leudal laten registreren. Edwin van Bruggen hoopt dat velen de weg naar Heythuysen weten te vinden voor deze voor Leudal unieke activiteit.

Door Pieter Knippenberg