Gevaar door chemicaliën in containers bij afvalverwerker

De loodsen in Maasbracht staan vol met chemisch afval. Afbeelding: John Peters

Afvalverwerker bleef maar chemisch afval ‘stapelen’. Hoewel de provincie de voorbije jaren herhaaldelijk is gewaarschuwd, is bij afvalverwerker BM-Recycling in Maasbracht een gevaarlijke situatie ontstaan.

In opdracht van de provincie wordt op dit moment het terrein van de inmiddels failliete afvalverwerker BM-Recycling aan het Hazenspoor in Maasbracht opgeruimd. De 175.000 euro kostende operatie, waarbij een grote hoeveelheid chemisch afval moet worden afgevoerd, is noodzakelijk omdat er op het terrein een gevaarlijke situatie is ontstaan voor mens en milieu.

Risico
Dat komt mede door de slechte staat van de containers waarin het chemisch afval is opgeslagen. Er is een aanzienlijk risico voor de omgeving dat bij een calamiteit gevaarlijke dampen ontsnappen en vervuiling in de bodem en de riolering terecht zal komen. Bij een terrein van hetzelfde bedrijf in Helmond liepen meerdere personen die werkten in het naastgelegen pand gezondheidsschade op nadat ze in aanraking waren gekomen met chemisch afval uit een loods van BM-Recycling, het bedrijf dat jaren werd geleid door Wim Bruekers. Naar hem loopt een strafrechtelijk onderzoek.

Gefaald
Pandeigenaar Martin Werens trok in 2011 aan de bel bij de provincie. Hij waarschuwde dat de situatie bij BM-Recycling in Maasbracht uit de hand was gelopen en dat er veel meer afval was opgeslagen dan was vergund. "Op een gegeven moment stonden er zoveel containers met chemicaliën dat een speciale doorgang voor de brandweer was geblokkeerd”. Werens vindt dat de provincie, verantwoordelijk voor het handhaven van milieuwetgeving, heeft gefaald. "Keer op keer heb ik ze gewaarschuwd.”

Elf overtredingen
De provincie geeft in een reactie aan dat ze als toezichthoudende instantie wel adequaat heeft gehandeld. Voor 2015 werden er vaker overtredingen vastgesteld bij Bruekers Metaalrecycling maar het bedrijf bracht dat daarna volgens de provincie altijd weer op orde. Bruekers, die zelf geen vragen wil beantwoorden, ging er eerder in een brief van uit dat er sprake was van een ‘gedoogsituatie’ bij zijn bedrijf. De provincie stelt meteen in actie te zijn gekomen na het eerste concrete handhavingsverzoek van Werens in 2015. Toen werden elf overtredingen vastgesteld bij het recyclingbedrijf.

Failliet
BM-Recycling ging in 2016 failliet. Over de vraag wie nu financieel opdraait voor de opruimwerkzaamheden worden nog juridische procedures gevoerd.

De provincie denkt momenteel na of er in de toekomst mogelijk meer financiële garanties moeten worden geëist aan afvalverwerkers voordat deze een vergunning krijgen.

Door Bram van der Heijden en Jan Hensels
Maasgouw