Oproep van inspectie na VMBO-debacle in Maastricht

Afbeelding: Annemiek Mommers

De Onderwijsinspectie heeft woensdag een brief gepubliceerd voor alle (oud-)leerlingen, ouders en medewerkers van onderwijskoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).

In deze brief, die op de site van LVO staat, wordt een oproep gedaan voor bijdrages aan het onderzoek naar het bestuurlijk handelen bij LVO. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO Maastricht waar afgelopen juni 354 examens ongeldig werden verklaard.

Onderzoek
Het onderzoek richt zich met name op mogelijke oorzaken van deze gebeurtenissen, maar ook op de vraag of er ook bij andere scholen van LVO dit soort situaties kunnen ontstaan.

In september vindt het onderzoek, inclusief gesprekken met leerlingen, docenten, teamleiders, bestuur, medezeggenschapsraden en ouders, plaats. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, aldus de inspectie.

Door Marianne Slegers
Maastricht