Betere bewegwijzering voor ruiters in Noord-Limburg

Afbeelding: iStock

Noord-Limburg beschikt over een digitaal netwerk van ruiter- en menroutes. Eind 2020 moeten ook alle paaltjes en borden langs 600 kilometer aan ruiterpaden up to date zijn.

Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg in Venlo heeft alle zeven gemeenten een voorstel gedaan om te komen tot een uniforme en actuele bewegwijzering voor ruiters - al dan niet met koets of wagentje -  in de Noord-Limburgse natuur.

Kosten
De totale kosten bedragen 210.000 euro. De provincie Limburg lapt daarvan een ton bij. In Midden-Limburg is deze klus al geklaard. Nikolien van Isterdael, coördinator van het Routebureau meldt dat Venlo en Venray akkoord zijn met een bijdrage aan het vervangen van de verouderde bewegwijzering voor ruiters.

Het college van B en W van Peel en Maas stelt de raad dat ook voor. De bijdrages zijn afhankelijk van het aantal kilometers per gemeente. In Peel en Maas gaat het om  bijna 20 mille. Gennep, Mook en Middelaar en Bergen hebben de intentie mee te doen, aldus Van Isterdael.

Smartphone
In 2016 en 2017 voerde het bureau in opdracht van Venlo, Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas het grensoverschrijdend project Reiten 2.0 uit. Bestaande ruiterroutes werden in samenwerking met de Koninklijke Hippische Sportfederatie, ruiters, menners en gemeenten onder de loep genomen.

Sindsdien zijn ze ook digitaal beschikbaar via de smartphone. Tot die tijd was er niet meer dan een verouderde ruiteratlas uit de jaren negentig, vertelt Van Isterdael. Ruiters in Noord-Limburg hebben echter ook behoefte aan duidelijke bewegwijzering met paaltjes en borden.

Het digitaal volgen van routes op je paard met de smartphone in de hand is namelijk lastig en niet echt veilig. Als de zeven gemeenten groen licht hebben gegeven, wordt gestart. De gemeenten moeten overeenkomsten sluiten met terreinbeheerders of grondeigenaren.

Door John Verstraelen