Milieufederatie komt met alternatieve plek voor zes windmolens

Afbeelding: iStock

De Natuur- en Milieufederatie Limburg heeft een alternatief plan voor windpark Greenport Venlo. Als het aan de milieufederatie ligt, blijven de drie meest noordelijke windmolens staan, maar worden de overige zes geschrapt.

De zes windmolens kunnen wel gerealiseerd worden langs de A67 in de gemeente Peel en Maas, ter hoogte van kassengebied Siberië, meent directeur Hans Heijnen van NMF Limburg.

Weerstand
Hij wijst erop dat windenergie een lastig dossier is, ook voor de milieufederatie. Ze is voorstander van het opwekken van duurzame energie, maar ook van het beschermen van waardevolle natuurgebieden en landschappen.

Lees ook: Het staat nu zwart op wit: bouw windmolenpark Venlo gaat door

Omdat er vaak weerstand van omwonenden is, hebben initiatiefnemers van windmolens vaak een voorkeur voor ‘onbewoonde’ gebieden. Deze locaties kunnen echter ook waardevol zijn, aldus Heijnen.

Windmolenvisie
De Natuur- en Milieufederatie Limburg heeft een windmolenvisie opgesteld die tegemoetkomt aan de opdracht van de provincie om 95,5 megawatt aan windenergie op te wekken.

In die visie wordt ook een alternatief aangedragen voor drie windmolens in Grijze Heide in Weert. Deze windmolens kunnen beter langs de A73 in Venray, meent de milieufederatie.

Door Peter Heesen
Peel en Maas