Inwoners helpen Stein aan betere dienstverlening

Het gemeentehuis van Stein. Afbeelding: Rob Oostwegel

De gemeente Stein maakt werk van het verbeteren van de dienstverlening, aan de hand van de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek.

Zo’n tweeduizend inwoners zijn eind 2017 gevraagd mee te doen aan de enquête. Bijna een kwart vulde de vragenlijst over de kwaliteit van de dienstverlening in. De uitslag laat zien dat er algemene tevredenheid heerst. Maar het college van B en W laat weten toch werk te maken van voorgestelde verbeterpunten.

Een aantal daarvan vergt eerst nader onderzoek naar de mogelijkheden. Zo wordt bekeken of het in de toekomst mogelijk wordt de gemeentelijke balie te bezoeken zonder vooraf hiervoor een afspraak te maken. De mogelijkheid tot ‘vrije inloop’ moet de bereikbaarheid verbeteren.

Hostess
Daarbij wordt ook bekeken of er ondersteuning kan komen voor klanten die het gemeentehuis binnenlopen. Bijvoorbeeld door een soort hostess die in de hal mensen ontvangt, koffie aanbiedt, helpt bij bediening van de kaartautomaat in de hal en mindervaliden begeleidt naar de balie. 

Door Erwin Schmidt
Stein