Aanpassen raadszaal Nuth kost bijna een ton

Afbeelding: Beekdaelen.nl

Het omturnen van de raadszaal van Nuth tot de raadszaal van de nieuwe fusiegemeente Beekdaelen kost bijna een ton.

Deze maand besluiten de gemeenteraden van Nuth, Schinnen en Onderbanken of de zaal in Nuth de toekomstige vergaderzaal van Beekdaelen wordt en of ze akkoord gaan met het budget voor de benodigde aanpassingen.

Drie locaties
Eerder werd al besloten dat de drie huidige gemeentehuizen voorlopig blijven bestaan. De ambtenaren worden tijdelijk gehuisvest op drie locaties. Voor de raads- en commissievergaderingen wordt echter gekozen voor één locatie. Dat wordt zeer waarschijnlijk de raadszaal in Nuth, aangezien dat de enige is die qua benodigde grootte in aanmerking komt. Om er een geschikte raadszaal van te maken, moeten er wel de nodige aanpassingen worden gedaan.

Een van die aanpassingen is het uitbreiden van het aantal plekken voor raadsleden. De nieuwe raad van Beekdaelen zal straks uit vijfentwintig raadsleden bestaan, terwijl de huidige gemeente Nuth zeventien leden heeft.

94.000 euro
Verder worden voor de ruim 94.000 euro onder andere het bestaand meubilair aangepast, een nieuwe vloerbedekking neergelegd, nieuwe elektronische bekabeling aangebracht en de logo’s van de gemeente Nuth veranderd in die van Beekdaelen. De grootste kostenpost (65.000 euro) is een nieuw audio- en videosysteem. Dat is nodig omdat de huidige systemen van de drie gemeenten niet meer voldoen aan de wensen.

De aanpassingen moeten, uiteraard na instemming van de drie raden, in december dit jaar worden afgerond.

Door Ruben van Erp
Beekdaelen