Acties op til tegen giftreinen Kerkrade

Afbeelding: De Limburger

Een nieuwe actiegroep verzet zich tegen toename van giftreinen in de Kerkraadse wijk Haanrade. Een vijftal bewoners richtte het Actiecomité Stop De Giftreinen op.

De bewoners zijn bang voor meer lawaai, trillingen en daling van woningwaarde door de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook zou een wagon met ‘gif’ kunnen ontploffen of in brand vliegen  in de buurt van woningen en een tankstation.

Eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst van het comité trok rond de dertig bewoners, volgens de organisatie een redelijke opkomst.

Het comité wil mogelijk ook de krachten bundelen met bewonersgroepen in Landgraaf, Eygelshoven en Heerlen, waar ook giftreinen door woonwijken gaan.

Definitieve plannen
De definitieve plannen worden naar verwachting in februari volgend jaar openbaar gemaakt, Waarna de actiegroep ze uiterst kritisch zal bekijken.

Van den Berg verwijt de gemeente dat die te weinig weet van de plannen en te weinig doet om de bewoners te beschermen. Kerkrade stelt dat ze het dossier nauwlettend volgt en daarover geregeld contact heeft met andere betrokken gemeenten en met Prorail en de provincie. Volgens Prorail is de toename van het vervoer beperkt.

Door Geertjan Claessens
Kerkrade