Directie VDL Nedcar zet (nog) niet de stap naar de rechter

Afbeelding: ANP

Ondanks de flyeractie van de vakbonden donderdag aan de poort voor een overwerkstaking zaterdag, zal de directie van VDL Nedcar (nog) niet de stap naar de kortgedingrechter zetten.

"Gelet op het feit dat wij zowel afgelopen vrijdag als zaterdag redelijk goed hebben kunnen produceren, is het aanspannen van een kort geding niet opportuun”, zegt Nedcar-directeur Paul van Vuuren in een reactie naar de bonden.

Zoals in de brandbrief richting vakverenigingen vorige week aangegeven, houdt hij die optie wel nadrukkelijk open. "Wij blijven van mening dat verdere stakingsacties disproportioneel zijn en dat er met vuur wordt gespeeld.”

Afzijdig
Van Vuuren heeft zichzelf bewust afzijdig gehouden in het cao-conflict. "Omdat ik zelf niet aan de onderhandelingstafel zit. Wel ervaar ik dat door de lengte van de cao-strijd, de toon venijniger wordt en er meer op het bedrijf wordt gespeeld., terwijl VDL Nedcar maar één van de 2200 metaalbedrijven is."

Bij eerdere cao-acties in juni en juli waren er zo’n 1900 stakers bij Nedcar en dus 5100 werkwilligen. Afgelopen vrijdag kwam tijdens de ochtendploeg 95 procent opdagen aan de productielijn en bij het overwerk zaterdag was 85 procent aanwezig. "Een enkel lijnstuk was onderbezet waardoor we niet voluit konden produceren.” Van Vuuren rekent op eenzelfde commitment zaterdag.

Grimmiger
De cao-strijd daarentegen, die de werkgevers (verenigd in de FME) met de bonden voeren, wordt steeds grimmiger. Over en weer zijn de ultieme voorstellen afgewezen en gaat men niet met elkaar aan tafel. De FNV heeft de maanden september en oktober uitgeroepen tot actiemaanden. "Wij hebben de FME laten weten door te gaan met de acties in den lande. Voor ons geldt dat de aangekondigde staking op de extra dienst zaterdag, ook gewoon doorgaat”, aldus FNV Metaal-bestuurder Hans Wijers.

Het verwijt van de bonden dat VDL zich niet aan de arbeidstijdenwet zou houden, werpt Van Vuuren verre van zich. "Vanuit zorgvuldigheid laten we elke stap in- en extern juridisch toetsen. We respecteren de rechten van onze mensen en zijn in juridische zin formeel ook nooit door de bonden aangesproken.”

Om de impasse in het conflict tussen bonden en werkgevers te doorbreken, wordt de roep om een mediator steeds luider. De FME beraadt zich in overleg (deelsessies) met de 2200 leden over nieuwe stappen in het conflict.

 

Door Frans Dreissen