Strenge eisen voor plattelandswoningen Nederweert

Afbeelding: iStock

De rem die Nederweert twee jaar geleden heeft gezet op plattelandswoningen gaat weer een beetje los. Mits de gezondheid niet in geding is, kan een vergunning volgens het college verleend worden.

Omdat plattelandswoningen vaak dichtbij veehouderijen liggen, het gaat immers met name om voormalige agrarische bedrijfswoningen, vormt het wonen daar een risico voor de volksgezondheid. Onderzoeken wijzen steeds meer richting een verband tussen gezondheidsklachten en de nabijheid van intensieve veehouderij. Hoewel aard en omvang van dit verband nog niet helemaal duidelijk zijn, wil de gemeente Nederweert geen gezondheidsrisico’s nemen. Tegelijkertijd loopt de tijdelijkheid van de maatregel om geen vergunning meer af te geven nu af.

Regels
Het bewonen van een plattelandswoning in het buitengebied kan alleen worden vergund als het woon- en leefklimaat aan dezelfde regels voldoet als een burgerwoning in een woonwijk. Dezelfde regels dus als het gaat om stank-, fijnstof- en geluidsoverlast. Bovendien zal de uitstoot van endotoxinen (celwandresten van dode bacteriën die longontstekingen kunnen veroorzaken) doorslaggevend zal zijn bij het al dan niet verlenen van een vergunning. Bij geitenhouderijen wordt helemaal geen medewerking verleend.

In de praktijk zal de maatregel betekenen dat vrijwel alleen plattelandswoningen in de nabijheid van akkerbouw- of glastuinbouwbedrijven aan de strenge eisen zullen voldoen en bewoond mogen worden. De verwachting is daarom niet dat de strenge eisen een oplossing bieden aan de grote hoeveelheid leegstaand agrarisch vastgoed die Nederweert al heeft en nog zijn voorspeld.

Voorlopige oplossing
De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor de woningen in het buitengebied dinsdag. Indien de voorgestelde eisen worden vastgesteld, gaat het om een voorlopige oplossing. In het kader van de nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht moet zijn, zal het onderwerp opnieuw tegen het licht worden gehouden. Voor Ruimte voor Ruimte woningen in het buitengebied (in Nederweert 94 en 12 bouwtitels) gaan dezelfde regels gelden als voor een burgerwoning.

De Raad van State kwam ruim drie jaar geleden nog tot het oordeel dat plattelandswoningen niet automatisch gelegaliseerd kunnen worden omdat boeren daarmee in de knel dreigen te komen. De gemeente Nederweert heeft hierop in 2016 besloten tijdelijk geen vergunningen meer af te geven voor woningen in het buitengebied. Dit was voor de duur van twee jaar.

Door Pieternel Kellenaers
Nederweert