Aangifte tegen voormalige directeur en manager woningstichting De Voorzorg

Het hoofdkantoor van De Voorzorg in Hoensbroek Afbeelding: Luc Lodder

De Heerlense woningstichting De Voorzorg doet alsnog aangifte tegen haar oud-directeur en de voormalige manager wonen. Het tweetal zou zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie bij het toewijzen van huurwoningen. Daarbij zou zijn geselecteerd op ras, geloof, maar ook op lichaamsgeur.

De Voorzorg deed dit voorjaar al een melding bij het Openbaar Ministerie (OM) nadat onderzoek van een extern bureau had uitgewezen dat ongeoorloofde criteria werden gehanteerd bij de selectie van huurders in de periode 2013-2016. Volgens huidig directeur Sjraar Canjels tartte de gang van zaken ,,elk voorstellingsvermogen.” Na de melding startte justitie een onderzoek naar mogelijk strafbare discriminatie. Op aandringen van landelijk toezichthouder Autoriteit Wonen (AW) doet De Voorzorg nu alsnog officieel aangifte.

Het OM zegt dat de aangifte op zich niet zo gek veel verandert. ,,Het is niet zo dat een aangifte per se nodig is voor een onderzoek. We waren ambtshalve al gestart. Een aangifte kan wel extra aanknopingspunten en informatie opleveren”, legt officier van justitie Resi Peters uit. Mede daarom heeft ook het OM om een aangifte verzocht, aldus Peters. „Die ligt er nu.”

Vertrokken

De Voorzorg beheert ruim 3000 woningen in met name Hoensbroek en Heerlen. Na een vernietigend rapport van de AW over de corporatie zat de vorige directeur sinds 2017 ziek thuis. Begin 2018 werd het dienstverband beëindigd. Ook de manager wonen is inmiddels vertrokken.

Signalen

In mei 2017 kwamen bij de toenmalige interim-bestuurder de eerste signalen over incorrecte woningtoewijzing binnen. De Voorzorg paste daarop meteen de selectieprocedures aan. Ook schakelde de corporatie het externe bureau Integis in. Dat onderzocht de gang van zaken en kwam tot de conclusie dat sprake was van ongeoorloofde en mogelijk strafbare criteria.

Zoon

Het eerdere rapport van de Autoriteit Wonen stond los van de dubieuze selectie van huurders. In het rapport werden harde noten gekraakt over het aanbestedingsbeleid van De Voorzorg. Onderhoudsklussen kwamen vooral terecht bij de zoon van een oud-directeur. Ook hekelde de landelijk toezichthouder het gebrekkige toezicht door de raad van commissarissen.

Door Hans Goossen en Theo Sniekers