Chinahotel Weert gaat niet door

Het Chinahotel was gepland op de hoek Eindhovenseweg/Zuid Willemsvaart in Weert

Het plan om langs de Zuid-Willemsvaart in Weert een Chinahotel met honderden kamers, restaurant, casino en welnesscentrum te bouwen is van de baan.

Sinds 2015 bestond er een intentieovereenkomst tussen het China Center Amsterdam en de gemeente Weert voor de realisatie van een China Hotel in Weert. Deze intentieovereenkomst liep af op 31 december 2018. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten geen vervolgovereenkomst met de initiatiefnemers te sluiten.

Onvoldoende voortgang

De uitwerking van het ontwerp kende volgens het college onvoldoende voortgang. Daarnaast zijn er onvoldoende werkzaamheden verricht om te komen tot een concept-bestemmingsplan met benodigde onderzoeken en onderbouwingen betreffende de hotelbestemming en casinofunctie, aldus Burgemeester en Wethouders. Uiterlijk 31 december 2018 zou een passend bestemmingsplan gereed en definitief moeten zijn. Het college constateerde dat dit niet haalbaar is gebleken. Daarmee is de intentieovereenkomst per 31 december 2018 geëindigd.

Wethouder Wendy van Eijk vindt het jammer dat het hotel niet doorgaat. „De locatie bij de Stadsbrug (hoek Eindhovenseweg/ Zuid-Willemsvaart) vraagt om een goede invulling en afstemming met de directe omgeving.”

De VVD heeft inmiddels aangegeven de voorkeur te geven aan woningbouw op deze plek. De partij gaat daarvoor de komende raadsvergadering een voorstel doen. Fractievoorzitter Thomas van Gemert: „Er ligt een grote druk op de woningmarkt in Weert en het lijkt ons daarom goed de mogelijkheid voor woningbouw op die plek te onderzoeken.”

Door Leon Janssen
Weert