Opening eeuwfeest parochie Terwinselen

De voorkant van de kerk van Terwinselen in een winters decor. Afbeelding: kerkbestuur.

Voor de parochie Terwinselen staat 2019 in het teken staan van het eeuwfeest.

Het is 2 februari precies honderd jaar geleden dat tijdens het bisschopsambt van Mgr. Schrijnen de parochie Terwinselen werd opgericht, met als eerste herder van deze nieuwe parochiegemeenschap pastoor Spierts.

Viering

Het feestelijke jubileumjaar wordt geopend op het feest van Maria Lichtmis. In de kerken van Kerkrade-West wordt dit feest in het weekend van 2 en 3 februari gevierd. Met aan het einde van de vieringen de blasiuszegen voor de gelovigen. Terwinselen zal dit Maria Lichtmis vieren met een feestelijke H. Mis op zondag 3 februari om 10.00 uur. De eucharistieviering wordt opgeluisterd door harmonie St. Callistus. Daarnaast zal Marti van Ek het orgel bespelen. Daarbij zullen Marialiederen met de gelovigen worden gezongen.

Lichtprocessie

De viering wordt geopend met een lichtprocessie, waarbij de kerkgangers door de kerk zullen lopen. Eenieder zal een offerlichtje plaatsen bij het Maria-altaar op het einde van de processie. Er zal in de viering worden gebeden voor alle kinderen en volwassenen, die in de voorbije honderd jaar in de parochiekerk van Terwinselen zijn gedoopt. Aansluitend is er nog een gezellig samenzijn in de kerk met koffie/thee. Iedereen is daarbij welkom.

Door Wil Wagenvoort
Kerkrade