Vrees voor ‘spookfietsers’ na aanpak Maasbrug Roermond

Fietsers op de Maasbrug in Roermond. Afbeelding: René Corten

Invoering van eenrichtingsverkeer voor fietsers op de Maasbrug in Roermond leidt tot irritatie, spookfietsers en serieuze veiligheidsrisico’s.

Dat stellen onderzoeksbureaus Tauw en Goudappel Coffeng in een advies aan de gemeenten Roermond en Leudal.

Bij de reconstructie van de N280 is het de bedoeling dat de fietspaden aan beide kanten van de Maasbrug allebei eenrichtingsverkeer worden. Het adviesbureau denkt dat fietsers het eenrichtingsverkeer massaal negeren en dus gaan spookfietsen. Omdat de paden in de plannen ook nog smaller worden, leidt dat niet alleen tot irritatie maar ook tot een ‘serieus veiligheidsrisico’.

Snelfietsroutes

Het bureau was ingeschakeld omdat de gemeenten graag snelfietsroutes aan willen leggen. Gekeken wordt onder meer naar aanleg van een fietspad langs de spoorbrug en de bouw van een nieuwe brug. Later deze maand starten bijeenkomsten waar gebruikers kunnen reageren op de plannen.

Welk alternatief ook uitgewerkt wordt, de Maasbrug wordt door de geplande versmalling en het eenrichtingsverkeer ‘een nog groter knelpunt in het regionale fietsnetwerk’, stelt het bureau.

Afwachten

Een woordvoerster van de provincie zegt dat de plannen voor eenrichtingsverkeer aan de eisen voldoen. Pas als ze gebruikt worden als snelfietspad kunnen er problemen ontstaan. De plannen van het projectbureau worden afgewacht, stelt ze. Roermond wijst door naar dat bureau, dat de afgelopen dagen niet kon reageren op vragen van deze krant.

Door Paul Bots
Leudal