Jenz Engineering (Geleen) krijgt keurmerk PayOK

Bron © WijLimburg

Afbeelding: Gerlof Roubos, directeur van PayOK (rechts) reikt het certificaat uit aan Saverio Procaccini van Jenz Engineering.

De in Geleen gevestigde uitzendorganisatie Jenz Engineering heeft als een van de eerste bedrijven in Nederland het keurmerk PayOK gekregen. Dit keurmerk wordt verleend aan bedrijven die hebben aangetoond dat zij hun werknemers volgens de in ons land geldende cao’s belonen.

Stichting PayOK heeft dit keurmerk in het leven geroepen naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Die bepaalt dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus ook werknemers die in dienst zijn bij een onderaannemer of uitzendbureau. Als een onderaannemer of uitzendbureau niet betaalt conform cao kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de hoofdopdrachtgever.

Eisen Opdrachtgevers kunnen nu eisen dat de bedrijven waar zij werknemers inlenen of inhuren over het keurmerk beschikken. De toetsing en inspectie voor de PayOK-norm omvat alle in Nederland werkzame cao-regelingen in alle bedrijfstakken. De toetsing wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde inspectieinstellingen. Brand Energy & Infrastructure Services is de eerste opdrachtgever in Nederland die van al zijn uitzendbureaus eist dat ze PayOK-gecertificeerd zijn. “We willen er zeker van zijn dat de uitzendbureaus waar we zaken mee doen zich houden aan de van toepassing zijnde cao’s”, aldus Chris Slootweg, “We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn van mening dat alle opdrachtgevers dit zouden moeten doen. Onderbetaling ondermijnt normale concurrentieverhoudingen en gaat ten koste van de ingeleende medewerkers en dat is onverantwoord.”


De inhoud van deze productie valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van De Limburger.