Infobijeenkomst toekomst Peyerhaof Echt

Peijerhaof. Afbeelding: Gemeente Echt-Susteren

De voormalige Peijerhaof in Echt ondergaat momenteel een metamorfose. Om de stichtingen en gebruikers die van het nieuwe multifunctioneel centrum Pey gebruik gaan maken te informeren, wordt er maandag 28 januari om 19.30 uur een bijeenkomst gehouden.

De stichting Peyerzaal heeft voorlopig het beheer en de exploitatie van het gebouw op zich genomen totdat er een eigen beheerorganisatie wordt opgericht. Op deze manier kon het gebouw meteen in gebruik worden genomen. De eerste activiteit in het nieuwe Multifunctioneel Centrum Pey heeft inmiddels plaatsgevonden.

Door Rob Stikkelbroeck
Echt-Susteren