Provincie blijft bij standpunt: geen bezwaar tegen Duitse windmolens bij Herkenbosch

Afbeelding: ANP/Koen Suyk

Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie is geen reden om alsnog bezwaar te maken tegen de bouw van windmolens vlak over de grens bij Herkenbosch. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PVV.

Limburg gaf afgelopen zomer al aan geen bezwaar te hebben tegen de bouw van vier windmolens aan de Duitse kant van de grens. Tegenstanders grepen onlangs een arrest van het Hof in een zaak over stikstof aan om de provincie tot actie te manen. Volgens dat arrest zou er een verplichte Milieueffectrapportage moeten komen, stellen ze. Zo’n rapport is er nu niet, omdat uit Duits onderzoek zou blijken dat het overbodig is. Volgens de tegenstanders is dit slecht onderbouwd.

Meinweg

De PVV vroeg hierover opheldering aan Gedeputeerde Staten. Die zijn echter duidelijk. De Duitse onderzoeken tonen aan dat de windmolens ver genoeg van onder meer Nationaal Park de Meinweg staan. Limburg ziet dus geen reden om alsnog een MER te eisen. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie verandert daar niets aan.

Door Paul Bots
Roerdalen