Jeugdzorgproef Bergen werpt vruchten af

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Bergen ziet haar kosten voor jeugdzorg slinken. Volgens de gemeente is dat mede het resultaat van een proef waarbij huisartsen in Bergen hulp krijgen bij jeugdzorgkwesties.

De gemeente begon in 2017 met de proef waarbij een praktijkondersteuner met de huisarts meekijkt bij minderjarige patiënten die mogelijk jeugdzorg nodig hebben. Daarmee wordt voorkomen dat huisartsen, bij gebrek aan tijd en kennis van jeugdzorg, klakkeloos doorverwijzen naar jeugdzorginstellingen die op hun beurt vaak duurdere behandeltrajecten opstarten.

Besparing

Aanvankelijk werd de ondersteuning bij één huisartsenpraktijk gegeven, maar afgelopen jaar werd besloten om de proef uit te breiden naar de praktijken in de hele gemeente. Dat leidde volgens de gemeente verleden jaar tot een besparing van zeker 40.000 euro. Bovendien worden jeugdige patiënten door de proef vaak dichter bij huis geholpen. „In plaats van de duurste trajecten gaat het veel vaker om een maatwerkbehandeling”, aldus wethouder Lia Roefs (PK, zorg). Reden voor de gemeente om de proef ook dit jaar door te zetten.

Grip

Bergen raakte twee jaar geleden in de knoei met de kosten in het zogeheten ‘sociaal domein’. Een van de voornaamste pijnpunten was dat de gemeente geen grip had op de jeugdzorgkosten. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten, maar kon niet sturen op het aantal doorverwijzingen, omdat dit veelal door huisartsen en medisch specialisten gedaan wordt.

Volgens de gemeente is als gevolg van diverse maatregelen (diverse bezuinigingen, maar ook de proef met de praktijkondersteuner) inmiddels een financieel veel betere situatie ontstaan.

Door Eric Seuren
Bergen