Organisator verdacht van criminele praktijken: Wieërt Alaaif afgeblazen

Wieërt Alaaif op de Nieuwe Markt trekt jaarlijks vele honderden mensen Afbeelding: WeertdeGekste

De manifestatie Wieërt Alaaif, die gepland stond op carnavalszaterdag en - zondag op de Nieuwe Markt in Weert, is afgeblazen. De organisatie van krijgt geen vergunning voor het evenement, omdat de gemeente ze verdenkt van criminele praktijken.

Burgemeester Jos Heijmans heeft een onderzoek gelast tegen een van de organisatoren, Mark Vialle. Heijmans stelt in een brief aan de organisatie Stichting Behoud van Beleving dat hij signalen heeft gekregen dat de ‘aangevraagde vergunning wordt gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten voordeel te behalen of om strafbare feiten te plegen’.

De uitkomsten van het onderzoek wil de burgemeester voor advies doorgeleiden naar het landelijk bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob). Dat bureau beoordeelt uiteindelijk of er bij de aanvraag van een vergunning crimineel geld of ongeoorloofde praktijken gebruik worden.

Verbazing

Organisator Mark Vialle is verbaasd over het onderzoek. „Ik zou niet weten waarop deze verdenking gebaseerd is”, zegt hij. „Onze evenementen Wieërt Alaaif, Bantopa Party en Weert Swingt worden te goeder trouw voor, door en met Weertenaren georganiseerd. We zijn dan ook zeer teleurgesteld in het optreden van de burgemeester. Door de financiële schade die we daardoor lijden, zijn we nu gedwongen te stoppen met alle drie de evenementen.”

Wieërt Alaaif dat dit jaar voor de vijfde keer gehouden zou worden, trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Voor de jubileumeditie had de organisatie extra uitgepakt met bekende carnavalsartiesten. Volgens de organisatie zijn er inmiddels tienduizenden euro’s kosten gemaakt. Om de schade te beperken probeert ze een aantal artiesten onder te brengen bij andere carnavalsactiviteiten in Weert.

Door Leon Janssen