Xtc en softdrugs weer krachtiger geworden, meer drugsdoden

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Xtc en softdrugs zijn weer iets krachtiger geworden. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor (NDM) van afgelopen jaar. Het aantal geregistreerde drugsdoden is met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor.

Xtc is de meest gebruikte uitgaansdrug in Nederland. Staatssecretaris Blokhuis maakt zich zorgen over de ‘normalisering‘ van xtc-gebruik. Verder valt uit het onderzoek op dat er voor het eerst in ons land laboratoria zijn ontmanteld voor de productie van heroïne.

Het gemiddelde THC-gehalte, de werkzame stof in cannabis, van in coffeeshops aangeboden softdrugs was vorig jaar 16,8%. In 2013 was dat nog 13,5%. Volgens de onderzoekers blijft xtc in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug en neemt ook het gehalte MDMA in de pretpillen toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog gedoseerd. De toename in het gebruik van xtc is sinds 2016 wel gestopt. Grofweg 400.000 mensen van 18 jaar heeft vorig jaar wel eens xtc gebruikt.

Zorgen

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis maakt zich zorgen. ,,Ondanks een daling in het gebruik van xtc onder scholieren en een stagnering van het gebruik onder volwassenen, blijft het xtc-gebruik in Nederland relatief hoog. Dat baart mij zorgen, zeker als je daarin meeneemt dat pillen steeds sterker worden.’’

Volgens Blokhuis zijn mensen niet goed doordrongen van de risico‘s van het gebruik. ,,Nederland is in Europa koploper qua xtc-gebruik. Mensen vinden het kennelijk normaal om dit soort middelen te gebruiken tijdens het uitgaan, maar zijn daarbij onvoldoende doordrongen van het risico dat ze nemen. Vooral onder hoogopgeleiden tussen de 20 en 25 jaar ligt het gebruik hoog. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie”.

Maatregelen

De staatssecretaris komt dit voorjaar met een brief waarin hij zijn drugspreventiebeleid uiteenzet: ,,Ik laat onze huidige inzet op preventie doorlichten en zal extra aanzetten waar dat nodig is. Dit voorjaar laat ik weten welke eventuele extra maatregelen ik neem. In goed overleg met mijn collega-minister Grapperhaus, die in zal zetten op meer aandacht voor de gevolgen van xtc-gebruik in relatie tot de drugscriminaliteit.’’

Cocaïne

Het aantal Nederlanders dat af en toe een snuif cocaïne neemt, is in de afgelopen jaren licht toegenomen. Volgens het Trimbos Instituut heeft in 2017 naar schatting bijna 2 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder (ongeveer 250.000 mensen) recent coke gebruikt.

Het percentage dat ooit cocaïne had gebruikt steeg, van 4,3 procent in 2015, naar 5,2 procent in 2017. Onder middelbare scholieren daalde tussen 2003 en 2015 het percentage dat coke had gebruikt van 1,5 naar 0,9 procent. De drug is volgens het Trimbos vooral populair onder clubgangers en andere uitgaande jongeren. Het aantal sterfgevallen door cocaïne verdubbelde, van 24 in 2013 en 2014, naar 55 gevallen in 2017.

Door AD/Chris Klomp