Corporaties willen ‘eigen geld’ voor verduurzaming

Woningcorporaties willen meer geld voor verduurzaming. Afbeelding: ANP

Woningcorporaties willen dat de verhuurdersheffing die zij sinds 2013 betalen aan het rijk wordt vrijgespeeld om extra huurwoningen te verduurzamen. Ook diverse Limburgse corporaties hebben zich achter dit initiatief geschaard, dat wordt getrokken door duurzaamheidsstichting Urgenda.

De woningcorporaties moeten sinds 2013 een extra belasting, de verhuurdersheffing, afdragen aan de staat. Een corporatie als Heem Wonen, actief in de Parkstadregio, betaalt jaarlijks zo’n 5,5 miljoen euro aan verhuurdersheffing. De drie Maastrichtse woningcorporaties, Maasvallei, Servatius en Woonpunt, becijferden dat zij gezamenlijk maar liefst 37 miljoen euro afdragen. “Met dat bedrag kunnen we als corporaties, afhankelijk van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen, enkele duizenden huurwoningen extra verduurzamen”, stelt Vivian Eussen, vastgoeddirecteur van Servatius. Ook andere grote Limburgse woningcorporaties, zoals Wonen Limburg en Wonen Zuid, hebben zich aangesloten bij de actie samen met Urgenda.

Volgens de belangenvereniging voor Nederlandse woningcorporaties, Aedes, hebben ruim 150 van hun leden zich aangesloten bij de actie. De corporaties zelf zijn samen met Urgenda de initiatiefnemers. „Wij steunen het alleen”, legt voorlichter Tonny Dijkhuizen uit. “Wij maken als corporaties al langer bezwaar tegen de verhuurdersheffing die we moeten betalen. En als we die dan toch moeten betalen, moet dat geld terug naar waarvoor het is bedoeld: het betaalbaar houden van de volkshuisvesting en in het verlengde daarvan de verduurzaming van huurwoningen.” Aedes is een van de organisaties die deelneemt aan de zogeheten klimaattafel, het orgaan waarin de rijksoverheid overleg pleegt met maatschappelijke organisaties over de te nemen klimaatmaatregelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar volkshuisvesting onder valt, laat in een reactie weten het plan van Urgenda en de corporaties te bekijken. Later dit voorjaar maakt het kabinet een selectie uit alle ingediende klimaatinitiatieven, die dan worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk doel: een reductie van de co2-uitstoot van 25 procent in 2020. Een woordvoerder van minister Kajsa Ollongren maakt wel een kanttekening bij het plan van de corporaties. “Los van het feit dat het schrappen van de verhuurdersheffing grote gevolgen heeft voor de begroting, is het de vraag of het realistisch is om te verwachten dat corporaties tot en met 2020 nog verder kunnen opschalen op het gebied van verduurzaming.”

Door Bram van der Heijden

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen
Roermond