Trees Dorssers gehuldigd als zilveren Zonnebloem-vrijwilligster

Trees Dorssers is al 25 jaar actief als Zonnebloem-vrijwilligster en werd hiervoor tijdens de jaarvergadering gehuldigd. Afbeelding: Zonnebloem Peel en Maas

De Zonnebloem afdeling Helden-Dorp heeft Trees Dorssers tijdens de jaarvergadering gehuldigd vanwege haar 25 jarig jubileum als vrijwilligster.

Officieel trad Trees op 23 augustus 1994 ‘in dienst’ als vrijwilligster bij de Zonnebloem afdeling Helden-Dorp. In januari 1999 is Trees gekozen tot voorzitter van deze afdeling, als opvolgster van Roos van Heugten. Een functie waar ze in eerste instantie een beetje tegenop zag. „In het begin vond ik het best zwaar om zo’n verantwoordelijke taak op me te nemen”, bekent ze. Maar na een gedegen inwerkperiode wist ze als voorzitster Zonnebloem afdeling Helden-Dorp met verve te sturen en te vertegenwoordigen. In 2015 vond ze het tijd om de voorzittershamer over te dragen. „Naast het voorzitterschap heeft zij, samen met zus Annie Lenders en later ook met Truus Wilms, bij het organiseren van activiteiten voor gasten veel, goed en dankbaar werk verricht. Of het nu ging om een passend gedicht of een anekdote bij activiteiten, een huldiging, enzovoorts; Trees was altijd bereid om mee te denken of voor te dragen. Ze wist daarbij altijd op voortreffelijke wijze de juiste woorden te kiezen”, laat een woordvoerder namens het bestuur weten. „En wordt er voor een gelegenheid een geïmproviseerd koortje geformeerd, is Trees altijd bereid om mee te doen.”

Op de Zonnebloemdag is de garage van Trees altijd één grote bloemenzee, waarbij ze binnenshuis de lijsten met namen en aandachtskaarten gerangschikt klaar heeft liggen. Verder is Trees een van de stuwende krachten achter de jaarlijkse kerstviering. Ook ging ze diverse keren mee als vrijwilliger tijdens de Zonnebloemvakanties. „Wat zeker niet onvermeld mag blijven is het speerpunt van de Zonnebloem: het bezoekwerk. Trees legde in de afgelopen 25 jaar vele huisbezoeken af bij haar gasten en door het jaar nam ze hen mee naar de diverse Zonnebloemactiviteiten. De Zonnebloem hoopt nog lang van haar inzet en deskundigheid te mogen genieten”, aldus de woordvoerder.

Door Vera Feltges
Peel en Maas