Videostream met vaste camera’s van vergaderingen in Sittard-Geleen

Er komen vaste camera’s in zalen van de gemeente Sittard-Geleen voor registratie en uitzending van vergaderingen. Afbeelding: Peter Schols

Drie zalen in het Geleense stadhuis krijgen vaste camera’s waarmee alle ronde- en raadsvergaderingen worden vastgelegd. Jaarlijks wordt zo ruim zes mille bespaard.

Raadsvergaderingen zijn de afgelopen jaren steeds uitgezonden door Streekomroep Start die hiervoor vrijwilligers, camera’s en een regiewagen inzette. Gemiddeld betaalde de gemeente de afgelopen jaren zo’n 25 mille per jaar hiervoor aan Start.

Systeem

Het onbemande systeem van vaste camera’s gaat jaarlijks 18.750 euro kosten. Hiervan gaat nog vijf mille naar Start-tv, dat de raadsvergadering blijft uitzenden. De beelden worden Start automatisch aangeleverd via de vaste camera’s.

Voor aanschaf van het systeem van ‘videonotulen’ moet eenmalig bijna 61 mille worden geïnvesteerd. In de raadzaal komen vijf vaste camera’s te hangen en in de Maaszaal vier. Een derde vergaderzaaltje krijgt één camera.

Pasje

De camera’s kunnen zwenken en inzoomen en reageren op het aan- en uitzetten van microfoons in de vergaderzalen. Raads- en burgerraadsleden melden zich met een pasje aan bij de microfoon waarachter ze plaatsnemen. Zo weet het systeem meteen wie er praat en in beeld wordt gebracht.

De vergaderingen kunnen daarmee voortaan ook op beeld later worden teruggekeken. Terugluisteren via een audioarchief was al mogelijk. Ook de schriftelijke notulering van vergaderingen blijft bestaan. Alleen de raadsvergaderingen worden door Start uitgezonden, meldt de griffier. Rondevergaderingen kunnen live via een link op de gemeentelijke website worden bekeken.

Publieke tribunes

Het nieuwe camerasysteem brengt de publieke tribunes niet in beeld. De privacywetgeving staat dat volgens de griffie niet toe. Bedoeling is dat het systeem in mei operationeel is.

Volgens voorzitter Bert Wassenberg van Streekomroep Start gaat het om een eigenstandig besluit van de raad van Sittard-Geleen. Volgens hem zijn ‘de meningen verdeeld’ over de vraag of het werken met vaste camera’s een goed idee is. „Zelf denk ik dat er met iemand van vlees en bloed achter de camera meer op emoties kan worden ingespeeld.”

Sittard-Geleen laat het nieuwe systeem aanleggen door Notubiz, de firma die ook al de audioverslagen van de vergaderingen verzorgt.

Door Erwin Schmidt
Sittard-Geleen